Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty

Pobierz

A. zabójstwo Franciszka Ferdynanda -.Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia.. 2 bitwa z Mongołami pod Legnicą, podział Polski na dzielnice, sprowadzenie Krzyżaków do Polski, zjazd książąt piastowskich w Gąsawie 1.. ___________ koronacja Bolesława Chrobrego ___________ zjazd gnieźnieński ___________ bitwa pod Cedynią - Odrabiamy.pl Rozwiązanie zadania 1 z książki Historia 6 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plLodovica44702.. Ukończenie budowy pierwszej linii kolejowej na ziemiach polskich1.. Do poniższych wydarzeń dopisz właściwe daty, wybierając spośród podanych.. (będzie rysunek i trzeba zapisać nazwy pod wskazanymi strzałkami) Proszę!. Skonstruowanie telefonu 2.. 1 2 3 a) .. (0-2) Wpisz właściwe pojęcia przy podanych wyjaśnieniach.. zwycięstwo Mieszka I pod Cedynią……….. Następnie wstaw je w wyznaczone miejsca pod osią czasu.odsiecz wiedeńska - .konfederacja warszawska - .hołd pruski - .pokój w Oliwie - .Zad 2.. Odpowiedz.Zadanie: 1 gt dopisz wydarzenia do dat 6 7 listopada 1917r 22 czerwca 1941r 2 maja 1945r luty 1956r 2 gt do podanych Rozwiązanie: 1 6 7 listopada 1917r rewolucja pazdziernikowa w rosji, i wojna swiatowa 22 czerwca 1941rDopisz daty do podanych wydarzeń.. Do podanych wydarzeń dopisz odpowiednie daty (0 - 6 pkt).. Wynalezienie żarówki 4.. 2011-06-08 20:10:26Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty .

2010-05-23 22:25:22; Do podanych dat dopisz wydarzenia.. 2013-12-09 18:51:56; do podanych dat , dopisz wydarzenia.. 2009-10-18 09:59:02; Przy podanych datach dopisz wydarzenia.. a) Instytucja utworzona w okresie wojny polsko-bolszewickiej, skupiająca przedsta-wicieli .Historia Polecenia: 1.Do poprzedniego tematu dopiszcie datę 2.Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty Koronacja Wacława II na króla Polski- .. Następnie wstaw odpowiadające im lit ery we właściwe miejsca na osi czasu a] utworzenie Unii Europejskiej- rok b] powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej- rok c] przystąpienie Polski do unii europejskiej - rPodane wydarzenia przepisz do zeszytu w kolejności chronologicznej i dopisz do nich właściwe daty:Uderzenie ZSRR na PolskęWybuch powstania w getcie warszawskimAtak III Rzeszy na Polskę (początek II wojny światowej)Wybuch powstania warszawskiegoPROSZĘ O JSK NAJSZYBSZĄ ODPOWIEDŹ!. następnie wstaw je w wyznaczone miejsca po osia czasu .. zatwierdzenie uchwały nihil novi oblężenie jasnej góry przez szwedów pierwszy sejm elekcyjny w rzeczpospolitej objęcie władzy przez zygmunta augusta 2 uzupełnij tebele informacjami dotyczącymi unii lubelskiej rok przyczyny skutki.Polecenia: a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek b) Dopisz do podanych wydarzeń..

5 Do podanych wydarzeń dopisz właściwe daty.

2010-10-09 18:51:18; Do podanych dat dopisz wydarzenia.. .Dopisz daty do podanych wydarzeń.. Cesarz Henryk IV Lotar, Karol Łysy i Ludwik Niemiecki Papież Urban II Filip IV Piękny, papież Klemens V Chlodwig IZad.. 2011-06-08 20:10:26do podanych lat dopisz właściwe wydarzenia.. Dopisz do podanych wydarzeń wpisane na osi czasu numery oznaczające daty tych wydarzeń.. Question from .Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z ramki.. 2011-05-18 16:25:31; Dopisz wydarzenie do podanych dat?. Zapisz je poniżej, rozpoczynając od najwcześniejszego.. Do podanych wydarzeń z historii Europy dopisz postacie z nimi związane.. koronacja Bolesława Chrobrego……….. rządy K - Pytania i odpowiedzi - HistoriaDopisz daty do podanych wydarzeń.. (0-2) Wpisz właściwe pojęcia przy podanych wyjaśnieniach.. podkreśl orzeczenia w powstałych zdaniach.. Zapisz nazwy wyposażenia husarza wskazanych na ilustracji.. __________ chrzest Mieszka I.1.. Wypisz daty do podanych wydarzeń: a) Chrzest Polski, b) Chrzest Księcia Włodzimierza Wielkiego, c) Zjazd gnieźnieński, d) Koronacja Bolesława Chrobrego, e) Zwycięska bitwa z Krzyżakami pod Grunwaldem.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Odpowiedz przez Guest.Dopisz do dat wydarzenia : 2.753r.p.n.e - …………………………….. A. bitwa powietrzna o Anglię-.. rok B. początek walk o Stalingrad-..

Dopisz do podanych wydarzeń dopisz odpowiednie daty.

Następnie dopisz do każdego właściwą datę roczną.. (Jest rysunek i trzeba zapisać nazwy pod wskazanymi strzałkami) Proszę.Dopisz daty do podanych wydarzeń : 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Otwarcie pierwszej na świecie publicznej linii kolejowej 3.. Do podanych dat dopisz wydarzenia.. A. zabójstwo Franciszka Ferdynanda -B. wybuch I wojny światowej -C. traktat brzeski -D. zakończenie I wojny światowej -.. Dopisz do podanych wydarzeń dopisz odpowiednie daty.. 5 Do podanych wydarzeń dopisz właściwe daty.. :) 2012-01-30 16:54:51; do podanych dat dopisz wydarzenia:) ?. a) Instytucja utworzona w okresie wojny polsko-bolszewickiej, skupiająca przedsta-wicieli rządu, władz wojskowych i głównych partii politycznych.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.. Musicie wpisać daty do podanych wydarzeń.. Do podanych dat dopisz wydarzenia: a) Październik/listopad 1917 r. - b) Styczeń 1918 r. - c) Sierpień 1914 r. - d) Listopad 1918 r. - 5.. Do poniższych wydarzeń dopisz właściwe daty.. Question from @Zuskarozalskap1gxke - Gimnazjum - HistoriaDopisz do podanych wydarzeń wpisane na osi czasu numery oznaczające daty tych wydarzeń..

Do podanych wydarzeń dopisz daty.……….

Nie mam konta, zarejestruj .. Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. objęcie urzędu kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera - .Zad.. __________ koronacja Bolesława Chrobrego.. __________ chrzest Mieszka I __________ koronacja Bolesława Chrobrego __________ początek wojen z Niemcami w czasach Bolesława Chrobrego - Odrabiamy.plDo podanych miejscowosci dopisz wydarzenia z życia Jezusa 2011-05-15 13:30:01; Do podanych dat dopisz wydarzenia.. Do podanych zdań pojedynczych dopisz logicznie z nimi związane zdania składowe, tak by powstały wypowiedzenia złożone.. na zdjęciu zdania, zadanie 3 …Zadanie: Dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty roczne .. Następnie wstaw odpowiadające im litery we właściwe miejsca na osi czasu.. Następnie wstaw je w wyznaczone miejsca pod osią czasu.odsiecz wiedeńska - .konfederacja warszawska - .hołd pruski - .pokój w Oliwie - .Zad 2.. 2010-05-23 22:25:22; Do podanych dat dopisz wydarzenie: 2013-10-26 12:53:01; Przy podanych datach dopisz wydarzenia.. Zapisz nazwy wyposażenia husarza wskazanych na ilustracji.. .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty (miesiąc i rok): a) Abdykacja Mikołaja II - b) Wybuch I wojny światowej - Proszę o szybką odpowiedź[data dostępu: 14.03.2018 r.] a) Podaj nazwę i rok uchwalenia zacytowanego dokumentu.. - rokPolska w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego.. ……………………………… - chrzest Polski.4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt