Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej 20192020

Pobierz

za I semestr roku szkolnego 2014/2015.. 1.8 Udział w zespole wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej Plan pracy zespołu przedszkolno- szkolnego w ZS w Rąbinie .. Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. W obszarze edukacji przyrodniczej zapoznano dzieci z poszczególnymi częściami garderoby, zdobyto wiedzę o odpowiednim zachowaniu się i ubiorze do warunków pory roku.. Tutorial: Ustawianie odtwarzacza w programie Articulate Storyline 3.. Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej - I semestr roku szkolnego 2017/2018 .Protokół z posiedzenia Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Skład zespołu: Przebieg zebrania: 1.Zatwierdzenie planu pracy zespołu na rok szkolny 2018/2019 - ustalenie zadań do pracy na kolejny rok - ustalenie harmonogramu spotkań zespołu - podział zadań w zespole.PLAN PRACY ZESPOŁU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 MIESIĄC ZADANIA DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI EŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 20019/2020.. CELE: Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej.SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 .. 4 (Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego) Dok.. Armii Krajowej w Trzciannie w roku szkolnym 2006/2007..

Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej.

Dzień Chłopca - imprezy klasowe.Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018.. 5 (Uzasadnienie oceny niedostatecznej) Dok.. Warsztat online Genial.ly w edukacji wczesnoszkolnej, czyli ciekawy sposób na lekcję nie tylko na czas pandemii 16 18.. Renata .Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej im.. Ustalenie działań na rok szkolny 2013/2014.. - Katarzyna Niewdana.. Lublin .. Obowiązuje on, zgodnie z przepisami, w roku szkolnym 2019/2020.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO.. mgr Hanna Orczyk - wychowawca klasy 0b1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 - MAŁGORZATA BOROWSKA-RYSZCZUK.. SKŁAD ZESPOŁU : Lider: mgr Ewa Łucków - wychowawca klasy II.. I/II sem.PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ..

Plan pracy zespołu humanistycznego.

Kampania ,,Sprzątanie Świata".. Ilona Głogowska.. mgr Katarzyna Kowalik - nauczyciel religii.. - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPINIE.. Plan pracy zespołu terapeutyczno-pedagogicznego.1.Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej - plan pracy zespołu 25.09.2017 Daria Machnik 2.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas .Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej, semestr I Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnejsemestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Podnoszenie jakości pracy własnej.. 6 (Uzasadnienie oceny nagannej z zachowania) Dok.. 7 Zestawienie liczby zrealizowanych zajęć lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów)Projekt organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.Doskonalenie pracy w SU z dziećmi w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej..

Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych.

3 (Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział) Dok.. Tematyka spotkań: 1.Sprawozdanie za II semestr.. Zadania oraz formy realizacji 1.Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2019/2020 - Analiza podstawy programowej, - Omówienie wybranych programów nauczania, sprawdzenie zgodności treści edukacyjnych z podstawą programową, - Omówienie wybranych podręczników,1 Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej I semestr roku szkolnego 2017/2018 Mariola Matuszewska.. 80 rocznica II wojny światowej.. Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018 Skład zespołu:, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie .. Zespół edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 pracował według opracowanego na ten rok planu.. 2014/2015 Opracowała: Ewa GutowskaPLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO.. Włocławek.. 2020r.W skład zespołu wchodzą: Elżbieta Beczała, Joanna Furczyk, Iwona Jóźwik, Izabela Kowalska, Grażyna Kwaśny, Renata Lejawka, Katarzyna Sekta, Jolanta Szczygieł, Halina Ślisz - edukacja wczesnoszkolna; s. Katarzyna Gulczyńska - katecheza ..

W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

Opracowanie i analiza ankiety dla nauczycieli.. Warsztat metodyczny Matematyka smyka - pakiet pomysłów na aktywność matematyczną w przedszkolu 23 17. z 2017 r. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627).. mgr Małgorzata Kisiel - wychowawca klasy III.. Odbyło się 5 spotkań zespołu na których kolejno: - został opracowany plan zespołu, - opracowano .Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze w r. szk.. Plan pracy zespołu świetlicowego.. Podsumowanie całorocznej pracy zespołu - podsumowanie całorocznej pracy zespołu: przygotowanie sprawozdania za I i II semestr; - opracowanie wniosków do pracy w przyszłym roku szkolnym.. -omawianie zagadnień z8.. Tematyka spotkań dotyczyła:• Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012• Zmian w Statucie szkoły dotyczących .Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej, semestr I Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnejsemestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podejmą w bieżącym roku szkolnym następujące działania.. Przeprowadzenie analizy wniosków z roku poprzedniego i wdrożenie ich do pracy w bieżącym roku szkolnym.Wczesnoszkolni online- nowoczesne technologie w pracy z uczniami I-III 5 16.. 2012/2013 Opracowała: Jadwiga Filipowiczna rok szkolny 2019/2020 Skład zespołu: Przewodniczący: Jańczyk Jowita Członkowie: Cieślak Renata Wysocka Anna Roczek Elżbieta Stawiak - Kołba Ewa Stankiewicz Beata Parada Anna Kusiak Aleksandra Kimel Wioleta Juszczak Edyta CELE: Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej I semestr roku szkolnego 2017/2018 Mariola Matuszewska .. Przygotowanie uczniów klas VI do sprawdzianu szóstoklasisty w 2014 roku.edukacji - zapoznanie się z nowościami wydawniczymi; - udział w spotkaniach z przedstawicielami wydawnictw podręczników.. Warsztat onlinePlan pracy koordynatora d/s bezpieczeństwa.. Plan prezentacji •Uroczystości •Konkursy •Dodatkowa praca i osiągnięcia nauczycieli, szkolenia .. W ciągu roku szkolnego 2006/2007 zespół samokształceniowy nauczania zintegrowanego spotkał się w swoim składzie 12 razy.. Rok szkolny 2009/ 2010 Byłam współautorką planu pracy zespołu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: Pełniona funkcja: nauczyciel świetlicy szkolnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Czas trwania stażu: 01.. Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli zajęć rewalidacyjno - wychowawczych za I semestr roku szkolnego 2014/2015.. Poszerzano słownictwo i rozwijano myślenie logiczne.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej kl. III w I semestrze r. szk.. Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania rozstrzyganie bieżących - wspólne omawianie i problemów dydaktycznych i wychowawczych.. Współpraca z rodzicami, organizowanie różnych form pedagogizacji.. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/2017Dok..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt