Przeczytaj tekst ponownie i popraw informacje w zdaniach 14

Pobierz

Odłóż notatkę na kilka dni, a następnie przeczytaj ją ponownie, aby zobaczyć, co działa, a co nie.. 3.Wykonaj zadanie 3 i sprawdź czy pamietesz te słowka.. Zamień nudne warunki na bardziej opisowe.1.. Przeczytaj tekst o sportach ( podręcznik strona 119) i połącz paragrafy 1 - 3 ze zdjęciami a - c.. I to już wszystko na dziś.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Zad.3/118 - Przeczytaj tekst o Jamie.. Tekst "zemsty" jest podzielony tylko na akty 2. w "zemście" oprócz tekstu głównego wypowiadanego przez bohaterów występuje też tekst poboczny czyli didaskalia …Wpisz zaimki osobowe w mianowniku i celowniku.. 2014-01-08 15:54:31 Przeczytaj uważnie teksty, a następnie dokończ zdania , wybierając odpowiednio słowo z nawiasu.Przeczytaj poniższe zdania i zaznacz, czy są one prawdziwe, czy fałszywe.. 1, 2 oraz str. 79 zad.. Przeczytaj tekst ponownie i odpowiedz na pytania ( ćwiczenie 11) What's their favourite sport?. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 2017-03-28 19:03:53 Przeczytaj historyjkę obrazkową w Książce Ucznia na stroni 36.Zamknij książkę.Czy te zdania są prawdziwe czy fałszywe popraw zdania fałszywe 2013-09-30 16:39:19Zeszyt ćwiczeń - strona 20.. Question from @Ponczkii - Gimnazjum - Język niemiecki2 Podaj odpowiednie informacje w treści tekstu.. W czasie wolnym wychodziliśmy na plażę..

Przeczytaj tekst ponownie i popraw zdania.

0 odpowiada - 0 .2. jutro pójde w świat zad 9 str 117 klasa 6 Oceń prawdziwość zdań : 1.. Do zeszytu zapisz klucz odpowiedzi.. 4.Uzupełnij zdania w ćwiczeniu 3 wyrazami z tekstu.. OK. iKorektor to internetowe narzędzie, które sprawdza tekst w języku polskim pod kątem rozmaitych błędów językowych, takich jak błędy ortograficzne, gramatyczne, typograficzne, literówki itp. Przetłumacz na język polski te słowa: stapler - inventor - weighted - personal items - paperclips - join - 2. autor: Kolorowykwiatuszek16 3 dni temu (21:18) 1+½:⅓×6 ⅖×2½-1⅓×¾ (2⅚-1⅔)÷7+⅚ 1-3,5×2÷0,2 Przedmiot: Matematyka / Liceum.. To był piękny czas.. Ponadto program wykrywa braki i uzupełnia polskie znaki diakrytyczne, a także wstawia przecinki zgodnie z zasadami interpunkcji.Proszę o przetłumaczenie zdań w czasie przeszłym perfekt.. 2.- wykonaj palmę wielkanocną według własnego pomysłu.Religia:- uzupełnij w ćwiczeniach .Uzupełnij tekst przydawkami całość zapisz w zeszycie porównaj tekst przed zmianą i po niej.. 2 str. 42, a następnie prześlij zdjęcie na adres: .1) Zadanie 1 - przeczytaj tekst a następnie postaraj się uzupełnić luki za pomocą zdań (A-E); 2) Zadanie 2 - przeczytaj ponownie tekst a następnie odpowiedz na pytania..

Przeczytaj tekst ponownie i połącz obrazki A - C z paragrafami 1 - 3.

Zastąp podkreślone zaimki w formie dopełnienia .. 0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań.. 3) Zadanie 3 - użyj podanych wyrazów do uzupełnienia zdań .. Wieczorem chodziliśmy na miasto.. Wytnij frazy, które są zbyt długie i dziwne, aby lepiej płynęły.. Question from @kiniajakubczyk15 - Język angielskiNapisz zdania, korzystajqc z informacji w tabelce.. 2 Popraw zdania, aby były jaśniejsze, bardziej precyzyjne i zwięzłe.. 2) Działalność Komisji Kolonizacyjnej to przykład rusyfikacji.. (Nie tłumacz google).. 0 rozwiązań.. It looks awful 6.Przeczytaj teksty.. 1) Idea trójlojalizmu oznaczała wyrzeczenie się dążeń niepodległościowych przez Polaków.. W zeszycie uzupełnij zdania o mistrzach sportu ( podręcznik strona 116) a) Champions are good at their sport.. str.85 Przeczytaj informacje z podręcznika.Klasa 1 a Edukacja polonistyczna:- przeczytaj tekst w podręczniku na str. 50 i przepisz do zeszytu wyrazy z rz znajdujące się pod czytanką;- poćwicz pisanie dwuznaku rz i wyrazów w zeszycie do kaligrafii na str. 69 i w ćwiczeniach na str. 47.Edukacja matematyczna:- wykonaj obliczenia poznanym sposobem zad.. Popraw informacje w zdaniach.. Question from @Ponczkii - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj informacje w ramkach i popraw zdania poniżej..

Przeczytaj tekst na stronie 90 podręcznika.

W wakacje byłem na obozie sportowym.. 1) Tegoroczna zima była wyjąlkowo mroźna i długa.. Przeczytaj informacje w ramkach i popraw zdania poniżej (w tym zadaniu chodzi o to żeby najpierw zaprzeczyc a potem napisać jak to jest.Tak jak w 1 przykładzie . ). Jeżeli w zdaniu jest czasownik "być" to po tym czasowniku, np. I am always late at school.. W ćwiczeniach zrób zadanie 1 i 2 ze strony 64.Podaj jak najwięcej krajobrazu opisanego przez osobe mówiącą (tekst inwokacja).. Przeczytaj czasowniki złożone ( ćwiczenie 4) oraz uzupełnij zdania w ćwiczeniu 5: Can you clean up the mess at the balcony?. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Popraw zdania,tak aby były zgodne z sugestiami w nawiasach .. 2021-09-22 18:41:50; Pioneer Plus Student book zadanie c ze strony 93 2021-09-22 17:25:24Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. jutro pójde w świat zad 9 str 117 klasa 6 Nawigacja po wpisach 1 2 3 … 14 →Uzupełnij tekst przydawkami całość zapisz w zeszycie porównaj tekst przed zmianą i po niej..

Przeczytaj tekst ponownie.

Zad.5/118 - Przeczytaj zdania.. 2012-04-19 17:27:29 Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku , a następnie uzupełnij zdania .. przekształcić zdania pojedyńcze tak aby powstały zdania złożone zilustrowane podanymi wykresami.d) przekształcić zdania złożone współrzędne na zdania złożone poprzednie tak, aby ilustrowały je .C) przekształcić zdania pojedyńcze tak aby powstały zdania złożone zilustrowane podanymi wykresami.d) przekształcić zdania złożone współrzędne na zdania złożone poprzednie tak, aby ilustrowały je podane niżej wykresy.Przeczytaj zdania, wskaż te które napisane są poprawnie.. Następnie przeczytaj tekst jeszcze raz i wykonaj zadanie 2/ 90 w zeszycie.. Zad.4/118 - Ułóż pytania z rozsypanki wyrazowej i przepisz je do zeszytu.. sing, but she like + verb + -ing Uzupelnij ostatniì kolumne informacjami korzystajqc z informacji w tabelce.. a) Dobrze b) Źle 3) Kasia cały dzień leżała w łóżku, bo bolał ją brzuch i miała goraczkę.Klasa 1 a Edukacja polonistyczno - społeczna:- kaligrafia str. 60 i str. 62;- zeszyt w linie: wypisz z tekstu z podręcznika ze str. 40 zdanie, które pasuje do ilustracji;- podręcznik str. 41: przeczytaj tekst.Edukacja matematyczna:- ćwiczenia: str. 35 zad.. 3) Po powstaniu styczniowym w zaborze rosyjskim wprowadzono autonomię.Napisz zdania w funkcji poetyckiej ,metajęzykowej i fatycznej po 3 przykłady Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt