Charakterystyczne cechy stylu romańskiego w architekturze to

Pobierz

alternacja architektura pojęcie z dziedzin sztuki i architektury alternacja w budownictwie załamania pięcioboku.. Styl w sztuce to zespół cech który pozwala (potocznie mówiąc) "dopasować", czy też zakwalifikować daną sztukę do danej określonej epoki, zarówno w malarstwie jak i w rzeźbie, architekturze, literaturze, muzyce, a nawet modzie.. Architektura romańska to budowle sakralne (to kościoły, klasztory, baptysteria) i świeckie (zamki, warownie).. Charakteryzuje się ciężką bryłą o potężnych murach i małych oknach.. Słabe oświetlenie stwarzające atmosferę skupienia.. -potęźne grube mury.. Ilustracja 5 .Styl międzynarodowy to określenie głównego nurtu w architekturze modernistycznej charakteryzującego się prostymi, regularnymi bryłami i brakiem zewnętrznych dekoracji budynków.. Sztuka gotycka to przede wszystkim architektura gotycka.. Małe i wąskie okna pełniły funkcje obronne.Cechy stylu romańskiego: -materiał budowlany-kamień.. ), Kruszwicy () i Tumie (ok. ).Dom powinny być mocne i trwałe, massivnyeskulptury, wysokie sufity — to, co jest charakterystyczne dla stylu napravleniyu.Takoy że nadaje się do dużych pomieszczeń i ogromnych budynków, zdesmozhno stosować wszystkie elementy wnętrza, charakterystyczne dla romańskiego stilyu.Arhitektura w stylu romańskim, z kolei, Ponadto .Rzeźba występowała jako element zdobniczy, dydaktyczne, symboliczny lub propagandowy..

Cechy stylu romańskiego.

Noszą cechy budowli obronnych - stąd te grube mury i małe okienka.. -mury:grube.. Taki układ miał chronić przed najazdem wroga, charakter obronny zaś dotyczył zarówno budowli sakralnych, jak i świeckich.Cechy architektury romańskiej.. Styl romański w architekturze charakteryzuje się ciężką bryłą z potężnymi murami i małymi oknami, które miały chronić przez najazdami z zewnątrz.. Mury były grube i masywne.Styl romański charakteryzował się: - masywnością i prostotą konstrukcji, - grubymi ścianami, - małymi oknami, - ciężkim sklepieniem kolebkowym, - budowle stylu romańskiego były budowane z ciosów kamienia, - budowano głównie budowle obronne, - wieżyczek i półokrągłych przybudówek, - proste płaskorzeźby, - styl ten narodził się we Francji, - do dziś zachowały się:-- kościoły: Tum, Sandomierz, Kruszwica,-- klasztory: Sulejów, Koprznica, Wąchock,-- słynne drzwi .CECHY CHARAKTERYSTYCZNE STYLU ROMAŃSKIEGO.. Ramy czasowe: ok X i XI wiek , chociaż niektórzy liczą romanizm już od VI wieku.. W malarstwie romańskim dominuje malarstwo ścienne, książkowe, (miniaturowe), tablicowe oraz witrażownictwo..

Cechy stylu romańskiego:Style architektoniczne: Modernizm.

-okna: niewielkie.. Kształtki cokołu czarno glazurowane, w portalu alternacja glazurowanych i zwykłych oraz umiejętnie wplecione w wątek ceglanego muru zostały też odsłonięte fragmenty polichromii o motywach geometrycznych i .Do zabytków stylu romańskiego na terenie Polski zalicza się miedzy innymi klasztor w Tyńcu (z drugiej połowy XI w. Poznasz i omówisz cechy charakterystyczne dla architektury romańskiej ( grube mury, małe okna, absydy, łuki romańskie) Kolejnym symbolem gotyku był ostry łuk, złożony z dwóch elementów okręgu.. Cechy tego stylu wynikają z założenia, że estetyka formy ma być podporządkowana jej funkcji.. Taki charakter obronny ma zarówno architektura sakralna, jak i świecka.Cechy sztuki romańskiej były następujące: sztuka miała charakter sakralny, w pierwszym okresie rozwoju stylu romańskiego Kościoły budowano na planie koła (rotundy), a następnie krzyża, budowla miała system nawowy (tzn. nawa główna i dwie nawy boczne), zakończone poprzecznym transeptem oraz .Cechy charakterystyczne architektury romańskiej: grube mury, sklepienie kolebkowe (o kształcie walca, ciężkie, masywne) lub krzyżowe (dwie skrzyżowane kolebki, tworzące krzyż), prostota form, mało.Cechy charakterystyczne budowli romańskich: Styl romański - pierwszy oryginalny styl średniowieczny w sztuce..

Budowla w stylu gotyckim.

W architekturze styl romański to przede wszystkim budowle sakralne, takie jak klasztory, kościoły i baptysteria oraz świeckie, jak warownie i zamki.. -małe okna.. Styl gotycki - sztuka gotycka.. Budowle romańskie posiadały masywne mury i kolumny, na których spoczywał ciężar sklepienia.. CELE W JĘZYKU UCZNIA: Wymienisz nazwy stylów architektonicznych średniowiecza.. Ilustracja 4.. Malowidła zdobiły ściany średniowiecznych .Architektura romańska rozwijała się w X-XIII wieku w krajach Europy.Termin "romańska" został wprowadzony dopiero w XIX wieku, najpierw w filologii dla określenia grupy języków wywodzących się z łaciny, później dla sztuki i architektury bazującej na dokonaniach architektury starożytnego Rzymu.Okres trwania architektury romańskiej jest różny w poszczególnych państwach.Architektura średniowiecza - styl romański i gotycki.. Budowano wówczas wielkie katedry i strzeliste kościoły gotyckie.Cechy charakterystyczne architektury romańskiej: sklepienie kolebkowe (o kształcie walca, ciężkie, masywne) lub krzyżowe (dwie skrzyżowane kolebki, tworzące krzyż), okna małe, wąskie jak strzelnice, położone wysoko, zakończone półkolistym łukiem, ołtarz zorientowany na wschód (w stronę grobu Chrystusa).Styl w sztuce..

Styl gotycki: -budulec : cegła.Funkcją stylu romańskiego była funkcja obronna.

-dekoracja: skromna.. Istotą gotyku miało być zbliżenie się do Boga i oddanie mu czci.. -sklepienie:beczkowe.. Za wzorcowy przykład budynku gotyckiego uważa się gotycką katedrę , choć w rzeczywistości był to również okres rozwoju architektury świeckiej .Podasz czas trwania stylu romańskiego i gotyckiego (w wiekach) w Europie i Polsce; Poznasz i omówisz cechy charakterystyczne dla architektury romańskiej ( grube mury, małe okna, absydy, łuki romańskie) Poznasz i omówisz cechy charakterystyczne dla architektury gotyckiej (rozeta, wysokie wieże, łuki oporowe, witraże) Rozpoznasz na fotografiach styl romański i gotycki; Wymienisz zabytki sztuki średniowiecznej w PolsceGŁÓWNE CECHY: Styl romański ma cechy formalne o charaketrze ponadregionalnym, oraz takie, które zmieniają się w zalezności od regionu i tradycji miejscowej.. Romańskie warownie, kościoły, zamki to pejzaż wczesnego średniowiecza.. Półokrągłe łuki, masywność i geometryczność, budownictwo głównie sakralne.Styl romański rozwijał się w XI-XIII w.. Cechy charakterystyczne gotyku to m.in. krzyżowo-żebrowe sklepienia, łuk ostry, wielkie witrażowe okna.. -plan krzyża łacińskiego.. Architektura stylu romańskiego charakteryzowała się tym, że budowle wznoszono z regularnych bloków kamiennych.. Budowle romańskie: kopulaste, ciężkie, kamienne gmachy projektowane według planu krzyża.. -ciężkie sklepienia.. Wyrazem tego miały być strzeliste wieże kościołów i zwieńczenia kamieniczek, jako nawiązanie do wypraw krzyżowych.. Cechy charakterystyczne: Obronny charakter, grube mury, małe okna, biforia i triforia.. Cechy architektury gotyckiejGotyk jest to styl w architekturze i sztuce dojrzałego i późnego średniowiecza.. Początkowo istniał na południu Francji, potem rozprzestrzenił się po całej średniowiecznej Europie.. -Okrągły kształt kościołów-rotundy.. Cechy sztuki gotyckiej były następujące: podstawa budowli była wzniesiona na planie krzyża; system halowy i bazylikowy; strzelistość (podyktowana chęcią wznoszenia się do Boga) i smukłość budowli; system konstrukcji budowli -szkieletowy, oparty na przyporach; zastosowanie filarów i żeber wewnątrz budowli; Przykłady budowli w stylu gotyckim.. Malarze i rzeźbiarze przedstawiali świat niewidzialny np.: piekło, niebo, raj lub anioły.. Budowle wznoszono z kamienia, który zastąpił drewno.. Styl romański.. ), katedrę w Gnieźnie (1000), katedrę w Płocku () i Krakowie (ok. 1142), ponadto kolegiaty w Opatowie (połowa XII w.. W zależności od lokalizacji, wygląd i rozwiązania architektoniczne budynków znacząco się od siebie różniły (co możecie zobaczyć na poniższym obrazkowym zestawieniu).. -łuki: półokrągłe.. Na terenach dawnej Rzeczpospolitej to architektura obrazu kamienia i czerwonej, pruskiej cegły, która w dominowała na terenach polskich już od XIV wieku.Cechy architektury gotyckiej Termin architektura gotycka odnosi się do stylu w architekturze europejskiej okresu późnego średniowiecza, od około połowy XII do początku XVI wieku.. Proszę czekać.Główne cechy to: 1) Masywne, ale bardzo niskie budowle, często dość długie, 2) Małe okna bez szyb (czasem używano innego materiały, choćby pęcherzy zwierząt), 3) Ciosany kamień był budulcem, 4) Tym stylem budowano głównie: - Budynki mieszkalne, - Ratusze, - Kościoły (które stanowiły zdecydowaną większość budowli stylu romańskiego ), 5) Funkcją stylu romańskiego była funkcja obronna.Styl romański: -budulcem :kostka kamienna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt