Platon państwo streszczenie

Pobierz

Całość rozmowy dotyczy sposobów właściwego zarządzania Państwem.Państwo Platona to wizja idealnego państwa, w którym rządzą filozofowie, pilnują wojskowi, a pracują producenci.. Tylko trzebaSpisał nauki Sokratesa, choć dziś trudno orzec, co faktycznie było dziełem nauczyciela, a co uczeń i autor wniósł od siebie.. Porusza szereg zagadnień dotyczących etyki, filozofii politycznej, epistemologii, ontologii i etyki medycyny.. Platon już z arystokratycznego domu wyniósł pogardę dla typu ateńskiego demokraty, którego znamy choćby z komedii Arystofanesa.. Jak sama nazwa wskazuje, Platon opisuje tu swoją wizję państwa idealnego.. Składające się z dziesięciu ksiąg "Państwo" Platona zawiera zarówno krytykę panujących porządków, jak i propozycje zmian.. Streszczenie utworu wraz z opracowaniem podrzucamy w jednym miejscu na ESKA .Platon "Państwo" - streszczenie.. Wszystko, co prowadzi do dobra państwa, jest dobre.. Kiedy miaª wrac.Pomiędzy duszą ludzką a państwem Platon widzi istotne podobieństwo w budowie i w warunkach zdrowia i szczęścia jednego i drugiego z nich obojga.. Mieszkańcy utopijnego państwa Platona mieli się dzielić na trzy grupy, a właściwie kasty: władców, strażników oraz robotników.Państwo Platona było dosyć niewielkie, liczbę mieszkańców szacował na 5040.. Sposobem uwolnienia się z niej jest edukacja..

Platon, Państwo - streszczenie.

Platońska teoria naukowa, która byłą oparta na paraleli abstrakcyjnych idei i świata fizycznego została przedstawiona w dialogu "Fedon".Zdaniem Platona największe szanse na odkrycie prawdy mają ludzie rozumni.. Pomimo tego, że dzieło jest długie, to jednak warte przeczytania.Platon w "Księdze VII" "Państwa" opisuje drogę ku oświeceniu i poznaniu Wiecznych Idei.. Ludzie znajdujący się na dnie Jaskini są jak dzieci, które nabierając coraz większej świadomości i wiedzy- pną się na wyższe rozwoju.Wychodząc od analizy tego, czym jest sprawiedliwość, czy warto być sprawiedliwym, jaki jest związek między sprawiedliwością a szczęściem, przechodzi do rozważań nad pochodzeniem miasta-państwa i przedstawia koncepcję idealnego państwa, opartego na idei sprawiedliwości, podzielonego na wyspecjalizowane klasy społeczne i rządzonego przez mędrców-filozofów.Plik Streszczenie Państwa Platona filozofia.doc na koncie użytkownika qwertyuiop144 • folder Filozofia • Data dodania: 14 gru 2013Platon urodził się w 427 roku p.n.e., prawdopodobnie w Atenach.. Wiedział o tym Platon, przeczuwać to mógł i Sokrates, więc i ten zwrot jest ironiczny..

Opisał też idealny system rządów państwowych.

Tekst Platona posiada formę dialogu, w którym biorą udział następujący rozmówcy: Sokrates, Glaukon, Adejmantos, Polermarch, Trazymach, Kefalos i Klejtafon.. Rządzący rekrutować się powinni z najwybitniejszych jednostek, w których duszach przeważa część rozumna, jak ich Platon nazywa - "miłośników mądrości".Platon - Państwo [streszczenie] - dokument [*.pdf] Pa«stwo - 'Platona' jb October 31, 2006 1 ks. I 1.1 Wst¦p Dialog rozgrywa si¦ w nocy zaraz po pewnych misteriach.. Warunkiem realizacji tych szczytnych celów było odrzucenie demokracji.Dla Platona najważniejsze było państwo i jego dobro.. Tragedia mistrza musiała zaostrzyć skrajnie jego pogardę i niechęć do istniejącego ustroju i do panującego typu psychicznego.W końcu omówmy pokrótce, o czym jest "Państwo".. Sprawiedliwe dla Platona jest to, aby każdy robił to, co do niego należy, aby oddawał każdemu to, co mu należne.Władza państwowa, którą tu filozof do matki przyrównywa, wcale się dla niego matką nie okazała.. Można w tym dziele odnaleźć także .. "Państwo" Platona posiada X ksiąg i szczerze mówiąc I księga jest bardzo ciekawa, bo mówi przede wszystkim, o tym, że z wiekiem człowiek zaczyna cenić to co duchowe ( na starość).. Uroczysto±¢ miaªa miejsce w Pireusie, znajduj¡cym si¦ pod Atenami..

To państwo, które nigdy nie istniało i nigdy nie zaistnieje.

Platon przedstawia w nim syntezę swoich poglądów na temat funkcjonowania społeczeństwa i ogólnie tego, co nazywa φιλοσοφία περὶ τὰ ἀνθρώπινα - "filozofią rzeczy ludzkich".. W świecie idei Platona jedną z najistotniejszych była idea państwa doskonałego, rządzonego przez mędrców- filozofów, realizującego takie wartości jak: Sprawiedliwość, Prawda, Dobro i Piękno.. Nie oznacza to rzecz jasna, że pozostali ludzi są na straconej pozycji, bo jak słusznie zauważa Witwicki w swoim omówieniu "Państwa" Platona, zdolność do myślenia jasnego ma w zalążku każdy człowiek.. Pochodził ze znakomitego rodu, matka miała przodka w Solonie, ojciec należał do Kodrydów.Filozofia klasyczna grecka filozofia teoria państwa.. Państwo, które istnieje jedynie w głowie Platona.. Mieli się oni dzielić na trzy grupy, właściwie kasty: władcy, strażnicy oraz robotnicy.. Przezwisko Platon (od gr.. Drogę do Wyjścia z Jaskini.. platos - szerokość, obszerność, rozległość), zostało mu nadane przez nauczyciela gimnastyki Aristona na określenie jego masywnej budowy ciała.. Potocznie takie państwo nazywamy utopią.Państwo - dzieło filozoficzno-polityczne filozofa greckiego Platona powstałe ok. 380 roku p.n.e., napisane w formie dialogu..

Streszczenie tego utworu byłoby ...Państwo Platona - streszczenie i opracowanie.

Zmarł ok. roku 347 p.n.e..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt