Do podanych wydarzeń dopisz właściwe daty

Pobierz

Tzw. aksamitna rewolucja w CzechosłowacjiOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. następnie wstaw je w wyznaczone miejsca po osia czasu .. zatwierdzenie uchwały nihil novi oblężenie jasnej góry przez szwedów pierwszy sejm elekcyjny w rzeczpospolitej objęcie władzy przez zygmunta augusta 2 uzupełnij tebele informacjami dotyczącymi unii lubelskiej rok przyczyny skutki.Zadanie: Dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty roczne .. Odpowiedz.do podanych lat dopisz właściwe wydarzenia.. __________ chrzest Mieszka I __________ koronacja Bolesława Chrobrego __________ początek wojen z Niemcami w czasach Bolesława Chrobrego - Odrabiamy.plDo podanych dat dopisz właściwe wydarzenia.. A założenie Akademii Krakowskiej - rok B śmierć Kazimierza Wielkiego - rok C koronacja Kazimierza Wielkiego - rok D zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu - rok Uzupełnij tekst.. PILNE!. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. __________ koronacja Bolesława Chrobrego.. Następnie wstaw je w wyznaczone miejsca pod osią czasu.odsiecz wiedeńska - .konfederacja warszawska - .hołd pruski - .pokój w Oliwie - .Zad 2.. Wybierz odpowiedzi spośród podanych poniżej.. Wybierz odpowiedź spośród podanych poniżej.b) Do pisz daty do podanych wydarzeń..

5 Do podanych wydarzeń dopisz właściwe daty.

B. wybuch I wojny światowej -.. Cesarz Henryk IV Lotar, Karol Łysy i Ludwik Niemiecki Papież Urban II Filip IV Piękny, papież Klemens V Chlodwig I1 Dopisz właściwą datę do każdego wydarzenia.. :) 2012-01-30 16:54:51; do podanych dat dopisz wydarzenia:) ?. 2-----> DO PODANYCH MIEJSCOWOŚCI DOPISZ WYDARZENIA, Z KTÓRYMI SĄ ZWIĄZANE: -kołyma * -stalingrad * leningrd 1941r.Dopisz do podanych wydarzeń wpisane na osi czasu numery oznaczające daty tych wydarzeń.. 1717 r., 1768 r., 1792 r., 1794 r. .. 6 Wybierz ciąg chronologiczny zawierający właściwe zestawienie wydarzeń z czasów panowania ostatnich .. 17Dopisz właściwy termin do każdej definicji.. Do podanych dat dopisz wydarzenia.. 2011-04-17 17:30:22.WAŻNE POMÓŻCIE do podanych niżej dat dopisz odpowiednie wydarzenia : - powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej - powstanie państwa Izrael - kryzys Kubański - budowa muru….. 12.1. dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty .. Musicie wpisać daty do podanych wydarzeń.. a) Instytucja utworzona w okresie wojny polsko-bolszewickiej, skupiająca przedsta-wicieli rządu, władz wojskowych i głównych partii politycznych.. Wpisz w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.Zad..

Do poniższych wydarzeń dopisz właściwe daty.

.Zadanie 1.. 2011-05-18 16:25:31; Dopisz wydarzenie do podanych dat?. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. - wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. - agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. - kapitulacja Warszawy d) 2 X 1939 r. - Upadek Helu e) 5 - 6 X 1939 r. - bitwa pod Kockiem f) 1 VIII 1944 r. - wybuch powstania warszawskiegoZadanie: dopisz wydarzenia z ramki do podanych dat zaznacz daty Rozwiązanie: 3200 powstanie królestwa izraelskiego 1030 opracowanie pisma alfabetycznego 1200 początki[data dostępu: 14.03.2018 r.] a) Podaj nazwę i rok uchwalenia zacytowanego dokumentu.. 1 2 3 a) .. (0-2) Wpisz właściwe pojęcia przy podanych wyjaśnieniach.. Do poniższych wydarzeń dopisz właściwe daty, wybierając spośród podanych.. ___________ koronacja Bolesława Chrobrego ___________ zjazd gnieźnieński ___________ bitwa pod Cedynią - Odrabiamy.plLodovica44702.. Tzw. noc kryształowa w Niemczech 2.. 2010-05-23 22:25:22; Do podanych dat dopisz wydarzenie: 2013-10-26 12:53:01; Przy podanych datach dopisz wydarzenia.. __________ chrzest Mieszka I.Dopisz daty do podanych wydarzeń.. (0-2) Wpisz właściwe pojęcia przy podanych wyjaśnieniach.. .do podanych dat dopisz wydarzenia.hista ; d pomozecie?.

Do podanych dat dopisz wydarzenia.

Tzw. kryzys kubański 3.. (Jest rysunek i trzeba zapisać nazwy pod wskazanymi strzałkami) Proszę.Zad.. 2011-03-29 13:50:07; przy podanych wydarzeniach dopisz daty 2013-05-19 17:51:30; Dopisz daty do podanych wydarzeń.Zaznacz je na osi czasu właściwymi numerkami.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zobacz odpowiedź.. D. zakończenie I wojny światowej -.. Inauguracja prezydentury Ronalda Reagana 5.. * Luty 1956r.. 2011-06-08 20:10:261---> DOPISZ WYDARZENIA DO DAT: 6-7 listopada 1917r.. Następnie wstaw odpowiadające im litery we właściwe miejsca na osi czasu.. C. traktat brzeski -.. Do poniższych wydarzeń dopisz właściwe daty.. * 22 czerwca 1941r.. A. zabójstwo Franciszka Ferdynanda -.. Podpisanie tzw. paktu Brianda-Kellogga 4.. Następnie wstaw je w wyznaczone miejsca pod osią czasu.odsiecz wiedeńska - .konfederacja warszawska - .hołd pruski - .pokój w Oliwie - .Zad 2.. (będzie rysunek i trzeba zapisać nazwy pod wskazanymi strzałkami) Proszę!. 2010-05-23 22:25:22Połącz daty roczne z właściwymi wydarzeniami z historii powszechnej (nie wszystkie wydarzenia muszą być przyporządkowane).. Zapisz nazwy wyposażenia husarza wskazanych na ilustracji.. Zapisz nazwy wyposażenia husarza wskazanych na ilustracji..

Dopisz do podanych wydarzeń dopisz odpowiednie daty.

Do podanych wydarzeń z historii Europy dopisz postacie z nimi związane.. 2010-10-09 18:51:18; Do podanych dat dopisz wydarzenia.. :d 2010-05-22 20:46:08; Do podanych dat dopisz wydarzenia, jakie miały miejsce w podanych dniach ?. A. bitwa powietrzna o Anglię-.. rok B. początek walk o Stalingrad-.. rok C. niemiecki atak na Związek Radziecki-.Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz daty podanych niżej wydarzeń i określ ich wiek.. Wypisz daty do podanych wydarzeń: a) Chrzest Polski, b) Chrzest Księcia Włodzimierza Wielkiego, c) Zjazd gnieźnieński, d) Koronacja Bolesława Chrobrego, e) Zwycięska bitwa z Krzyżakami pod Grunwaldem.. Dopisz do podanych wydarzeń dopisz odpowiednie daty.. Następnie wstaw odpowiadające im litery we właściwe miejsca na osi czasu.. ……………………………… - chrzest Polski.1.. 2011-05-18 16:25:31; do podanych dat dopisz wydarzenia:) ?. bell outlined.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt