Popatrz na zdjęcia i uzupełnij dialogi swoimi pomysłami

Pobierz

Rozwiąż krzyżówkę.. Zaczernione pola utworzą rysunek.. 2012-03-06 19:07:29 Uzupełnij zdania , używając a, an lub the.B/90- patrząc na te same znaki odpowiedz na pytania.. 5 Popatrz na obrazek z ćwiczenia 1.. Popatrz na zdjęcia: przeczytaj pytanie Kto to jest?. Wpisz.. 375 pkt - 20.5.2021 .1.Rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij zdania 2.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. 4 Popatrz na rysunki i połącz je z wypowiedziami.. Posłuchaj dialogu w zadaniu 2 strona 47.. Posłuchaj nagrania i wskaż właściwy obrazek w zadaniu 1 na stronie 46 w podręczniku.. 5.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Jakie czynności wykonuje się na poszczególnych zajęciach?. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wpisz wyrażenia z ramki do tabeli: uprzywilejowanie szlachty kosztem mieszczaństwa i chłopstwa .Popatrz na obrazki i wybierz poprawne odpowiedzi pobierz jpg.. Włącz nagranie CD2.36 i zaśpiewaj piosenkę, której słowa masz na str. 45 w podręczniku.. Na ostateczny upadek rzeczypospolitej miała wpływ sytuajca w kraju jak i w europie.. 8 pkt - 6.6.2021 (18:47) KARTKÓWKA ROZDZIAŁ 3.. SCHULE LEKCJA 5.. Sprawdzi mi ktoś poprawność w tekście, proszę to na jutro :(( Daje naj oczywiście my favorite memories from holiday is when i was on Dominicana..

Popatrz na zdjęcia i przeczytaj nazwy zawodów (.).

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Popatrz na zdjęcia i uzupełnij dialogi brakującymi informacjami .. 8 pkt - 6.6.2021 (18:47) KARTKÓWKA ROZDZIAŁ 3.. 6 - popatrz na rysunek, który przedstawia różne przedmioty oznaczone literami.. Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Zadanie premium.uzupełnij dialog, łatwe ,gimnazjum angielski 2017-09-13 19:06:40; Uzupełnij dialog.. Zeszyt ćwiczeń .. Klasa: 6 szkoły podstawowej.Popatrz na obrazki, podpisz je, odsłuchaj i powtarzaj kolejne z nich CD 5.4 5.04.mp3.2.. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. .Zapisujemy zdania na podstawie zdjęć: 1.. To moje ulubione hobby!). 1 Zobacz odpowiedź buba65 buba65 Odpowiedź: a) 2.. Malowanie liczbami to łamigłówka polegająca na zaczernianiu pól diagramu.. - Zadanie 1a: Новый Диалог (Nowyj Dialog) 3.Wpisz w luki właściwe nazwy.. Otwórz ćwiczenie do języka angielskiego na str. 51.Na ten moment kanał ma ponad 70 tys. subskrybentów, ale to głównie dlat…Test Unit 7 1 1 Popatrz na zdjęcia i uzupełnij teksty słowami z ramki..

(Ja często robię zdjęcia.)

(Czasami, ja gram na keyboardzie.). (zadajemy to pytanie, gdy pytamy o ludzi_, potem przeczytaj napisy w dymkach i zapamiętaj nazwy ludzi 3.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.Popatrz na obrazki i napisz zdania za pomocą czasu Past Continuous.. 5. s k a t e b o a r d i n g1 Popatrz na obrazki i uzupełnij podpisy.. Dopasuj czasowniki do odpowiednich wyrażeń.. 1 jeszcze raz i uzupełnij zdania używając was, wasnt, were, werent Odpowiedzi podam następnym razem.. Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania.. 5 str. 35 "popatrz na zdjęcia i uzupełnij dialogi swoimi pomysłami" 1 Zobacz odpowiedź .. 2/47 - dialog Przeczytaj dialog.. Przydatne .Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Jak tłumaczyć «popatrz na mapę następnie uzupełnij dialogi wpisując jedno słowo w każdą lukę - look at the map, then complete the dialogs by typing one word in each vulnerability» Add an external link Zad.15/49 ćwiczeniówka.. SCHULE LEKCJA 5.. Obok atrakcji wpisz imię osoby, której się podobała (Agata, Marcus, Sophie).. 8 pkt - 6.6.2021 (18:47) KARTKÓWKA ROZDZIAŁ 3.. Popatrz na obrazki w zadaniu 1 i przeprowadź krótkie dialogi według wzoru: What's your job?.

1 have got a big ...popatrz na zdjecia i dopasuj do nich czasowniki z ramki.

Ja miałem na sobie garnitur.. Jakie czynności wykonuje się na poszczególnych zajęciach?. To, które pola trzeba zaczernić, wskazują liczby obok diagramu.. Zapisz powstałe wyrażenia.. Uzupełnij zdania używając czase at Simple: 1.. Liczby z lewej strony każdego wiersza określają, ile grup czarnych pól jes .Popatrz na zdjęcia i uzupełnij dialogi brakującymi informacjami .. Termin realizacji do 22.03.2020 1 Popatrz na obrazki i uzupełnij tekst.Historia Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na poniższe pytania.popatrz na obrazki i uzupelnij zdania slowami z ramki add bake chop mix slice Uzupełnij tekst, używając trzech wyrazów z ramki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania na temat tego, co robi Paul w poszczególne dni tygodnia.. Zad.1/76 ćwiczeniówka.. Jakie czynności wykonuje się na poszczególnych zajęciach?. Wpisz.. 375 pkt - 20.5.2021 .2.. To był najlepszy ślub, na jakim kiedykolwiek byłem.. Na ostateczny upadek rzeczypospolitej miała wpływ sytuajca w kraju jak i w europie.Popatrz na zdjęcia i uzupełnij dialogi brakującymi informacjami .. 8 pkt - 6.6.2021 (18:47) KARTKÓWKA ROZDZIAŁ 3. .. uzupełnij każde zdanie z luką, takaby zachowaćsens zdania wyjściowego (13.1.-13.2.)..

Wpisz... 375 pkt - 20.5.2021 ...Popatrz na zdjęcia i uzupełnij dialogi brakującymi informacjami .

Popatrz na zdjęcia i uzupełnij dialogi swoimi pomysłami zadanie 5 na stronie 35 klasa 6 angielski fajne efekty ?. SCHULE LEKCJA 5.. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki.. She .. die (do) her homework .popatrz na zdjęcia i uzupełnij dialogi swoimi pomysłami .. 1.Rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij zdania 2.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Popatrz na obrazki i napisz zdania.Użyj There is/are lub There isn't/aren't oraz some lub any.. Wpisz.. 375 pkt - 20.5.2021 .Przypomnij sobie nazwy zawodów.. (Czasami uprawiam karate.). Obok★ Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania wpisując jedno słowo w każdą lukę .. Jakie czynności wykonuje się na poszczególnych zajęciach?. (Ja piszę historie codziennie.. Wyglądała naprawdę pięknie.. Daje 50 punktów Zadaj pytanie o zdania w gwiazdce 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt