Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego 2020

Pobierz

8.55-9.40 / przerwa 10 minW związku z tym z nim należy wyjaśnić, które zajęcia prowadzonego przez szkolnego pedagoga składają się na jego pensum (ponieważ odbywają się regularnie, w wyznaczonych miejscach i terminach, mają określoną listę uczestników, temat), a które są działaniami prowadzącymi w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy szkolnego pedagoga.Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.. "Jak być Sherlock Holmes" Burza mózgów w poszukiwaniu źródeł wiedzy.. Przez cały okres zdalnego nauczania byłam do dyspozycji rodziców.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. PRACY PEDAGOGA; W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (od 26.09.2020r.). 10 wydań magazynu "Głos Pedagogiczny" Dostęp do wszystkich .Sprawozdanie z pracy zdalnej - a po co to komu?. Jak do tej pory, nikt nie zgłosił mi do niego zastrzeżeń.SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. Czas zatem pomyśleć o jego podsumowaniu.. Wzory wniosków dla dyrektorów szkół niesamorządowych o dofinansowanie 500 zł na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi .Bardzo często kontaktowałam się z rodzicami tych dzieci udzielając wsparcia, wyjaśnień, diagnozując sytuację, modyfikując zakres i metody pracy oraz ustalając wytyczne do dalszej pracy..

Koniec roku szkolnego 2019/2020.

11.40 - 12.25 I-II SPP zajęcia grupowe.. To jest bardziej niż pewne, że dokumentacji w naszej pracy nie brak.Sprawozdanie z organizacji i przebiegu pracy pedagoga: Sprawozdanie pedagoga z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego: Sprawozdanie z działań koordynatora ds. bezpieczeństwa: Inne działania pedagoga: Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Mocne strony procesu wychowawczo-opiekuńczego: Słabe strony procesu wychowawczo .2 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 2 z 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docPraca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracujące .. 1 Realizacja zadań z Programu profilaktyki 1 Prowadzenie ogólnych działań diagnostycznych dotyczących uczniów 2 .Roczne sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty jego pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej..

Zrealizowano podczas bieżącej pracy przy udziale pedagoga szkolnego.

Ocena realizacji podjętych zadań: Zadanie.. Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących zdalnego nauczania w sytuacji, gdyby miało być kontynuowane: .Jak prawidłowo napisać sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego 9 czerwca 2015 / 3 komentarze Koniec roku szkolnego za pasem dlatego jak co roku przypominam temat pisania sprawozdań, z myślą o tych, którym brakuje konkretnych wytycznych lub doświadczenia w pisaniu tego rodzaju tekstów.Podsumowanie pracy pedagoga za rok szkolny 2018/2019 599 Kolejny rok intensywnej pracy zbliża się ku końcowi.. W trakcieSPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 6/24/2020 4:58:00 PM Company: Ministrerstwo Edukacji Narodowej Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCHPodstrony Szkoły Podstawowej im.. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie.. Małgorzata Łoskot.. Jeśli takich wytycznych nie ustalono, należy kierować się przede wszystkim zapisami zawartymi w planie pracy.Przykładowe sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego z pracy w I semestrze roku 2020/2021.. Podejmowanie działań informacyjno .Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz wnioski i rekomendacje z realizacjiGodziny pracy pedagoga szkolnego 2020/2021 | Procedury bezpieczeństwa w gabinecie pedagoga - COVID ..

Poniżej moje propozycje zapisów w planie pracy psychologa.

Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.. Wychowawca, doradca zawodowy .. Czas rozliczyć się z tego, co było zaplanowane, a co zostało rzeczywiście wykonane, zweryfikować podejmowane działania, wyciągnąć wnioski i sformułować rekomendacje do dalszej .SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO WRZESIEŃ 1.. Rok szkolny 2019/2020.. PONIEDZIAŁEK 10.25 - 11.40 porady i konsultacje (3 godz. 50 min.). Kontrola uczniów drugorocznych- czy podjęli naukę w .Pedagog szkolny jest bardzo ważną osobą także dla nauczycieli pracujących w danej placówce, ponieważ zadania, jakie wypełnia w swojej pracy to między innymi: wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozpoznawanie trudności z nauką uczniów oraz kierowanie ich na testy psychologiczne.Plan pracy jest jednym z takich dokumentów, który tworzymy po to, by kuratorium mogło przeczytać, że zaczynając pracę zamierzaliśmy coś robić.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie..

Na bieżąco konsultowałam zakres i metody pracy z dziećmi.

Zgodnie z nowymi regulacjami rząd postanowił uzupełnić rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2020 r. Przepisy dotyczą zwolnienia z kwarantanny i umożliwienia korzystania z .pracy pedagoga, w którym ujmowałam zadania niezbędne do realizacji (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o zadaniach pedagoga szkolnego), główne kierunki pracy na bieżący rok szkolny, planowałam czynności związane z organizacją warsztatów, szkoleń prowadzonych przez specjalistów.. Realizacja działań wyznaczonych dla pedagoga wynikających z Planu Pracy Szkoły oraz Programu Wychowawczo - Profilaktycznegoi Szkoły.. Co zyskasz, kupując prenumeratę?. Wzory podpisów rodziców i opiekunów prawnych.. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Szkolny wykaz programów nauczania 2020 - 2021 Kalendarz roku szkolnego 2020 - 2021 Samorząd uczniowskiPLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2017/2018 ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN 1.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami.. Zrealizowano na zajęciach z doradcą w warsztatach łączonych kl. I-III.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Co do zasady wytyczne w tym zakresie powinien ustalić dyrektor szkoły.. przerwa 15 min 1.. Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.. Ocena stopnia realizacji.. Kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą (PPP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS ) 3.. Wychowawca, pedagog .. W roku szkolnym udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z .Plan pracy pedagoga w roku szkolnym 2020/21 | Plan pracy psychologa w roku szkolnym 2020/21.. NR 117 (Czerwiec 2020) Strona główna; Dokumenty Do tego materiału mają dostęp wyłącznie Prenumeratorzy.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli: W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019-2020.. Kalkulator pensum łączonego.. SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Strona tytułowa i spis treści.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt