Incidin liuid spray karta charakterystyki

Pobierz

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.. Nasadki na laski/kule - średnica 25mm.. Ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.. Identyfikacja preparatu.. Tel: ++49211/9893-KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 INCIDIN LIQUID SPRAY 104231E 2 / 14 Xi; DRAŻNIĄCY R10 Klasyfikacja tego produktu opiera się na ocenie toksykologicznej.. Kostenlose Lieferung möglichKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 INCIDIN LIQUID SPRAY 104231E 4 / 17 Nie dopuścić do zbierania się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe.. Uniwersalne nasadki (koncówki) na laski, kule, trójnogi lub czwórwnogi.. Nie zawiera aldehydów, posiada przyjemny zapach.• Anios Anioxy-Spray WS • Anios Bacteranios SF .. Posiada optymalnie dobrany skład wykorzystujący synergistyczne działanie poszczególnych substancji czynnych.. R67 R36 Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16.. 33,00 zł - 201,00 zł.. Do koszyka.. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.Bezpieczna, pewna dezynfekcja wszystkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholi, również w obszarach podwyższonego ryzyka.. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.. Opary mogą gromadzić się w nisko położonych przestrzeniach..

ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100Polecamy Płyn dezynfekujący Incidin Liquid spray 650 ml lub 5L w cenie 33,89 zł.

Medyczny Store to: 20 lat doświadczenia | Wysyłka DPD | Sprzedaż hurtowa i d.Incidin Liquid Spray.. Identyfikacja producenta i importera.. Niebezpieczne produkty spalaniaKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 INCIDIN LIQUID SPRAY 104231E 2 / 17 Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 H319 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, Kategoria 3, Centralny układ nerwowy H336 Klasyfikacja tego produktu opiera się na ocenie toksykologicznej.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO INCIDIN LIQUID (SPRAY) Zgodnie z regulacją Unii Europejskiej EC 1907/2006 wraz z aneksami 1.. Formuła wolna od aldehydów i barwników zapewnia miły zapach i odpowiada za wygodne oraz niezawodne korzystanie z produktu.. Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa produktu :INCIDIN LIQUID (SPRAY) Identyfikacja przedsiębiorstwa: Preparat do dezynfekcji powierzchni Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 INCIDIN LIQUID SPRAY 104231E 3 / 19 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W przypadku kontaktu z oczami : Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt