Test samodzielnej kontroli nr 1 rachunkowość odpowiedzi

Pobierz

Zadaniem testu jest ustalenie stopnia opanowania omówionego materiał …Egzamin testowy - Rachunkowość.. - Rachunkowosc Finansowa II, - …materiały dla studentów: test z rachunkowości - wariant I: Wariant I 1.. Ponadto zamieszczono w podręczniku …10.. Bilans jest rachunkiem (zestawieniem):a)* środków gospodarczych i źródeł ich powstaniab) …Plik zasady rachunkowosci test samodzielnej kontroli nr 1 odpowiedzi.txt na koncie użytkownika pdubarron • Data dodania: 30 mar 20161 TEST z rachunkowości- dział AKTYWA TRWAŁE (właściwą odpowiedź podkreśl) 1.Do finansowych aktywów trwałych zaliczamy: a/wartości niematerialne i prawne …Dziękuję za zainteresowanie :) TEST 1.. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.. Zadaniem testu jest ustalenie stopnia opanowania omówionego materiału w IV części podręcznika.. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.. 1) Kosztem dla przedsiębiorstwa …c) sumie wartości na koncie "Środki trwałe" i na koncie "Umorzenie".. Do uzyskania maksymalnie 33 punkty.. Odchylenia od cen ewidencyjnych powstają wskutek: A) różnic w czasie …Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części I "Rachunkowości finansowej" jest test samodzielnej kontroli oraz dwa zadania przygotowujace do …EGZAMIN SPRAWDZAJ ĄCY KWALIFIKACJE OSÓB UBIEGAJ ĄCYCH SI Ę O CERTYFIKAT KSI ĘGOWY BLOK I - RACHUNKOWO ŚĆ Maksymalna ilo ść punktów mo Ŝliwych do uzyskania - 130.materiały dla studentów: test z rachunkowości - wariant II: Wariant II 1..

darmowe gry na telefon lg dotykowy ekran 240 …Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części II "Rachunkowość finansowa są trzy testy samodzielnej kontroli.

Nadrzędne zasady rachunkowości: a) są podporządkowane kanonowi wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa.. W podanych zestawach należy …Test z rachunkowości przedsiębiorstw podsumowujący zagadnienia z zakresu działu "Ewidencja i rozliczania kosztów działalności".. Podstawową funkcją rachunkowości jest funkcja: a) kontrolna, b) podatkowa, c) informacyjna.. Część 1 - Bożena Padurek.. Pytanie 4.. Nazwa pliku : Test Samodzielnej Kontroli …Test B. 1.. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt