Upadek rzeczypospolitej prezentacja

Pobierz

Powołał pod broń mężczyzn w wieku od 18. do 40. roku życia.Upadek Rzeczypospolitej - Quiz.. Przebieg zajęć: Zajęcia wstępne: - przywitanie, - sprawdzenie obecności, - sprawdzenie pracy domowej, - nawiązanie do tematu.. Nie była wi ęc w stanie pomóc RP.. Polska i Szwecja rywalizowały ze sobą o dominację na wybrzeżach bałtyckich oraz kontrolowanie handlu morskiego.. Rejtan - Upadek Polski Rejtan - Upadek Polski - obraz Jana Matejki z 1866 przedstawiający protest Tadeusza Reytana.. Niestety początkowe chęci władz nie przyczyniły się doOmówienie lekcji historii z tematu 32 podręcznika WSiP.Temat: Upadek Rzeczypospolitej.Punkty do zanotowania:1.. W XVII wieku Rzeczpospolita prowadziła liczne wojny.. Przebieg powstania kościuszkowskiego.2.. Branicki, Szczęsny Potocki i Seweryn Rzewuski.. Upadek Rzeczpospolitej II i III rozbiór Polski.. Po śmierci Augusta III Sasy na tron wkroczył Stanisław August Poniatowski, który to starał się ratować państwo poprzez liczne reformy.Treść prezentacji.. Do upadku Polski doprowadziło kilka bardzo ważnych czynników.. 1768 - 1772 - konfederacja barska.. Upadek I Rzeczypospolitej był skutkiem kryzysu państwa postępującego od XVII wieku.. Po kapitulacji króla Stanisława Augusta wojna z Rosją była przegrana.. Kościuszko objął władzę dyktatorską i zobowiązał się, że użyje jej tylko do odzyskania samodzielności narodu, obrony granic i ugruntowania powszechnej wolności..

Upadek Rzeczypospolitej prezentacja-historia.

W wyniku rozbiorów w 1795 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów zniknęła z mapy Europy.Upadek I Rzeczypospolitej.. 1767 - Rosja ingeruje w wewnętrzne sprawy paostwa polskiego żądając praw dla innowierców.. 1) Wojna północna toczyła się za panowania: a) Augusta II Mocnego b) Stanisława Augusta Poniatowskiego c) Jana III Sobieskiego d) Augusta III Sasa 2) Autorem rozprawy z propozycjami reform w Rzeczypospolitej "Głos wolny wolność ubezpieczający" był: a) Stanisław Leszczyński b) Stanisław Konarski c) Ignacy Krasicki d) .Kryzys Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku .. Ponieważ większość z nich toczyła się na jej terenie, doprowadziło to do ogromnych zniszczeń wielu regionów.. II i III rozbiór Polski.odp na koncie użytkownika Groszek99 • folder Prezentacje • Data dodania: 2 mar 2014 If playback doesn't begin .Upadek PRL i narodziny III RP Początek upadku PRL wstęp Reforma komunistycznej gospodarki zakończyła się niepowodzeniem.. W Rzeczpospoltej niePrzyczyny upadku Rzeczypospolitej Wewnętrzne: • • • • długoletnie powstrzymywanie się od reform anachronicznego ustroju, próba radykalnej reformy państwa; ze względu na ogólną słabość zakończona jego upadkiem, liczne zdrady i przedkładanie własnych korzyści nad państwowymi słabość gospodarcza i militarna; Zewnętrzne: • gwałtowny wzrost znaczenia sąsiadów Rzeczypospolitej w XVIII wieku (Rosja, Prusy i Austria to ówczesne mocarstwa europejskie), • brak .Upadek Rzeczypospolitej prezentacja-historia - YouTube..

Test wiedzy onlinePlik upadek rzeczypospolitej prezentacja.pdf na koncie użytkownika pd2gab • Data dodania: 29 wrz 2017Dodaj do listy.

Mimo odchodzenia od reglamentacji towarów brakowało,a przed sklepami można było zobaczyć długie kolejki.. Dział: Historia.. Poniżej przedstawiono niektóre z nich.. Nie przeszkodziło to jednak w działalności spiskowców popierających konfederację.. W którym rozbiorze Polski nie bierze udziału Austria.. Postanowienia oraz data III rozbioru Polski.Zadania obowiązko.Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego doszło do trzech rozbiorów ziem Rzeczypospolitej w latach 1772, 1793 i 1795.. Kalendarium wydarzeo: 1764 - Stanisław August poniatowski zostaje królem .. To stało się przyczyną wybuchu wojen polsko - szwedzkich.Plik upadek rzeczypospolitej prezentacja chomikuj.pdf na koncie użytkownika alessiomichelassi • folder leriche • Data dodania: 24 sie 2017Plik Upadek Rzeczpospolitej.. Praca poznawcza: - przepisanie tematu i punktów z tablicy do zeszytu: Upadek Rzeczpospolitej.. 81% 32 głosy.. Chcąc zapobiec wybuchowi powstania w regionie, w maju tego samego roku do Poznania wkroczyły wojska rosyjskie.. Ich głównym celem jest wzmocnienie własnego państwa i podbój ziem sąsiadów.. Zniesiono wszystkie reformy Sejmu Wielkiego, także Konstytucję 3 maja.. Konfederacja targowicka Przeciwko Konstytucji 3 maja zaprotestowali przywódcy stronnictwa hetmańskiego F.K..

Odpowiedzialność za upadek Polski ponosi w głównej mierze szlachta, która w zdecydowanej większości nie myślała o dobru ojczyzny, tylko o własnych interesach.

Udali się oni do carycy Katarzyny II do Petersburga aby uzyskać jej pomoc.Plik upadek rzeczypospolitej prezentacja multimedialna.pdf na koncie użytkownika xxranxx • folder brong • Data dodania: 25 sie 2017Prezentacja: - czas trwania: 1 godzina lekcyjna, - sala historyczna.. pod koniec wszystkie pa ństwa europejskie były zaj ęte problemem rewolucji francuskiej, a pó źniej wojen napoleo ńskich (rewolucja wybuchła w 1789) 2.. Prezentacja katalogu wystawy "Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej.". If playback doesn't begin shortly .Gdy w lutym 1768 zawiązała się konfederacja barska, jej ideały znalazły dość duże poparcie wśród wielkopolskiej szlachty.. Brały w nich udział trzy kraje: Rosja, Prusy i Austria (która jednak nie uczestniczyła w drugim rozbiorze).. W ciągu kilkunastu lat ludność państwa w wyniku wojen, chorób i głodu zmniejszyła się o 1/3.Strona: Test, Upadek Rzeczypospolitej.. 1772 - I rozbiór Rzeczypospolitej.Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej miały miejsce już ponad sto lat przed jej rozbiorem, tak więc rozbiór Polski nie był spowodowany jedynie chwilową słabością, którą wykorzystały państwa ościenne, lecz było to następstwo wielu wydarzeń i niesłusznych decyzji oraz zachowań, których dopuścili się stojący na wysokich stanowiskach ludzie.XVIII wieku cz ęść swoich ziem..

Przyczyny wewn ętrzne, które doprowadziły do upadku I RzeczypospolitejPowolny upadek Rzeczypospolitej rozpoczął się już w XVII wieku, kiedy na Polskę napadli Szwedzi.

Tematem obrazu jest scena, która rozegrała się 21 kwietnia 1773 w trzecim decydującym dniu obrad sejmu rozbiorowego na zamku w Warszawie, na mocy którego Prusy, Rosja i Austria dokonały podziału części ziem polskich.W XVIII wieku Rosja i Prusy należą do najsilniejszych państw w Europie.. Pierwszym przywódcą konfederatów w regionie był Wojciech .Owy błąd polityczny, poprzez wiele przyczyn gospodarczych prowadził powoli do upadku Rzeczypospolitej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt