Uzupełnij zdania odpowiednimi formami zaimka zwrotnego w celowniku lub bierniku

Pobierz

Mogą też jednak występować w celowniku, jeśli w zdaniu znajduje się inne dopełnienie bliższe (w bierniku).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Odmiana zaimka osobowego w języku niemieckim w celowniku (Dativ) i bierniku (Akkusativ).W nauce niemieckiego mogą przydać Ci się jeszcze takie filmy jak:ODMI.Uzupełnij zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Przeczytaj czym się różnią obie funkcje i kiedy je używać.. Rzeczownik bądź zaimek, do którego odnosi się zdanie względne, określa Genus (= płeć gramatyczna) oraz Numerus (= liczba pojedyncza/mnoga) zaimka względnego, który łączy zdanie względne ze zdaniem nadrzędnym.W języku polskim zaimek zwrotny się ma niezależnie od osoby tą samą formę.. 2012-02-04 13:00:50 Uzupelnij dialogi wlasciwymi zaimkami osobowymi w celowniku Niemiecki 2017-04-09 12:38:52 Uzupełnij zdania .. Niektóre czasowniki zwrotne wymagają dopełnienia w bierniku i niektóre wyrażenia z czasownikami zwrotnymi zawsze mają dopełnienie w bierniku.DAS REFLEXIVPRONOMEN - ZAIMEK ZWROTNY Zaimkowi osobowemu przyporządkowana jest w języku niemieckim odpowiednia forma zaimka zwrotnego.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

Występują również różne formy zaimka sich w celowniku i w bierniku.

W języku niemieckim zaimek zwrotny sich w każdej osobie ma inną formę.. Er hängt das Poster überOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Czasownik i zaimek zwrotny tworzą całość, która w zdaniu zawszemusi stać jak najbliżej.Uzupełnij zdania zaimkami osobowymi w formie biernika lub celownika.. 2.vor dem essen wascht er .. die hande 3. waschst du .. auch die hande ?Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Tylko u nas pełny opis gramatyki angielskiej wraz z ćwiczeniami interaktywnymi.Wiesz już, że zdanie przydawkowe (względne) zawiera bliższe informacje o rzeczowniku lub zaimku w zdaniu nadrzędnym.. W języku polskim mamy niby jedno słowo dla każdej osoby: się, ale w odmianie przez przypadki dojdą formy sobie, sobą, siebie, a w funkcji emfatycznej, o której napiszemy niżej, pojawią się też sam, sama, sami, same.. Ich habe einen neuen… Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami dzierżawczymi i osobowymi w bierniku lub celowniku : 1.Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami w celowniku lub bierniku.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Uzupełnij zdania zaimkami osobowymi w celowniku lub poprawną formą wybraną z podanych..

6 Einladung 7 75 ... Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami czasowników z tekstu.

Es geht• Odmiana zaimka osobowego w celowniku • Zaimek dzierżawczy w mianowniku • Odmiana zaimka dzierżawczego w mianowniku i bierniku • Odmiana zaimka zwrotnego 4 Przyimek 19-20 • Przyimki z biernikiem i celownikiem .. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.• jeżeli jedno z dopełnień występuje w formie zaimka osobowego, to stoi ono przed dopełnieniem w formie rzeczownika lub • jeżeli oba dopełnienia występują w formie zaimków osobowych, to dopełnienie w bierniku stoi przed dopełnieniem w celowniku Miejsce zaimka zwrotnego w zdaniu • po orzeczeniuZaimek osobowy w celowniku (Dativ) w lp.. Die Oma ist krank.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt