Charakterystyczne cechy dla stawonogów

Pobierz

Charakteryzujemy wije i… sześcionogi.. i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, wyjaśnia znaczenie stawonogów (w tym form pasożytniczych i szkodników) w przyrodzie i dla człowieka; Kompetencje kluczowe .. Obecność skrzydeł.. Skorupiaki stawonogi, które mają twardy pancerz środowiska występowania skorupiaków skorupiaki wśród innych stawonogów 10.. Owady - stawonogi zdolne do lotu ( wymienia elementy budowy zewnętrznej owadów ( wylicza środowiska życia owadów ( rozpoznaje owady wśród innych stawonogów ( wskazuje charakterystyczne cechy budowy wybranych gatunków owadów ( na wybranych przykładach omawia znaczenie owadów dla człowiekacharakteryzuje znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka .. Stawonogi - szczękoczułkowce.. Część odnóży jest przystosowana do poruszania się, a inne służą na przykład do zdobywania i rozdrabniania pokarmu.Tak więc, stawonogi są zwierzętami charakteryzującymi się następującymi charakterystycznymi cechami: obecność segmentowanych kończyn; trzy części ciała: głowa, klatka piersiowa i brzuch; zewnętrzny szkielet utworzony przez naskórek; mieszane wgłębienie ciała; otwarty układ krążenia, przez który .Charakterystyka stawonogów.. Stawonogi Środowisko: lądowe, wodne( skorupiaki), powietrzne (owady) Cechy: - występowanie odnóży połączonych stawowo; - ciało pokryte pancerzem chitynowym; - ciało podzielone na tagmy( części) : głowa, tułów, odwłok( u skorupiaków i pajęczaków) - u owadów występowanie 3ech par odnóży krocznych.Najbardziej charakterystycznymi cechami stawonogów są:-obecność parzystych,członowanych odnóży-pokrycie ciała twardym chitynowym pancerzem-wytworzenie zróżnicowanego aparatu gębowego-podzielenie ciała na 2 części (głowotułów i odwłok)-otwarty układ krwionośny-zróżnicowany układ oddechowy (skrzela,tchawki,płucotchawki)Głównymi cechami, będącymi podstawą klasyfikacji stawonogów, są: budowa ciała (podział na odcinki), typ układu wydalniczego i oddechowego oraz liczba odnóży i stopień ich zróżnicowania.1..

Charakterystyka stawonogów .

Omawiamy model totalny takiego zwierzęcia.10.. Cechy stawonogów rozpoznaje stawonogi wśród innych zwierząt wymienia skorupiaki, owady i pajęczaki jako zwierzęta należące do stawonogów1 Wskaż trzy cechy, które są charakterystyczne dla wszystkich stawonogów.. Stawonogi wyróżnia budowa odnóży, które podzielone są człony i połączone stawami.. Charakteryzujemy szczękoczułkowce, zatem głównym bohaterem zajęć, choć nie jedynym, będzie pająk krzyżak.. Odnóża zbudowane z odcinków połączonych stawami.. Lekcja 15.. Ciało tych zwierząt jest najczęściej dwuboczne symetrycznie.. Skorupiaki i pajęczaki posiadają głowę i tułów połączony, tworzy to głowotułów.. Spotyka się je zarówno w wodzie, w powietrzu, jak i na lądzie oraz w glebie.. WSPARCIE: FANPAGE: Tym razem stawonogi.. Lekcja 14.. Pokazujemy, dlaczego owady mogą tak sprawnie latać.. Obecność czułków.Stawonogi - tchawkodyszne.. Natomiast u owadów głowa i tułów są rozdzielone.Główne cechy budowy stawonogów heteronomiczna segmentacja ciała (zespolenia segmentów w tagmy) występowanie parzystych, członowanych odnóży (przednie pary często przekształcone w narządy gębowe) szkielet zewnętrzny, utworzony z płytek ruchomo połączonych ze sobą (ochrania ciało, służy jako miejsce .Oskórek stawonogów, zwłaszcza owadów i pajęczaków, jest zbudowany z dwóch warstw: cienkiej warstwy zewnętrznej i znacznie grubszej warstwy wewnętrznej..

Przedstawiamy charakterystyczne cechy mięczaków.

Stawonogi są zwierzętami, które opanowały wszystkie środowiska.. Mięczaki.. Stawonogi - skorupiakiKtóry z organizmów wytwarza perły?, Jak powstają perły?, Opisz budowę zewnętrzną ślimaka, Opisz budowę zewnętrzną małży, Opisz budowę zewnętrzną głowonoga, Opisz budowę zewnętrzną pajęczaka, Opisz budowę zewnętrzną owada, Opisz budowę zewnętrzną skorupiaka, Podaj 3 cechy charakterystyczne dla stawonogów, Podaj cechy charakterystyczne dla mięczaków, Podaj 2 .Witaj!. Owady stawonogi zdolne 8.. W tym ostatnim przypadku pozuje nam pasikonik oraz różne latające "cudeńka".. 1) porozumiewanie się w języku ojczystym;Przydatność 70% Stawonogi- cechy charakterystyczne Stawonogi Środowisko: lądowe, wodne( skorupiaki), powietrzne (owady) Cechy: - występowanie odnóży połączonych stawowo; - ciało pokryte pancerzem chitynowym; - ciało podzielone na tagmy( części) : głowa, tułów, odwłok( u skorupiaków i pajęczaków) - u owadów występowanie 3ech par odnóży krocznych.cechy adaptacyjne stawonogów, umożliwiające im opanowanie różnych środowisk wskazanie różnorodności środowisk życia stawonogów wykazanie jedności i różnorodności budowy oraz czynności życiowych stawonogów analizowanie cech adaptacyjnych stawonogów, umożliwiającychim opanowanie różnych środowisk II.7.6, 8 obserwacja żywych okazówstawonogi, które mają cztery pary odnóży wymienia środowiska występowania pajęczaków rozpoznaje pajęczaki wśród innych stawonogów wskazuje charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków omawia sposób odżywiania się pajęczaków na podstawie cech budowy zewnętrznej pajęczaków przyporządkowuje konkretne okazy- szansa dla chłopów na poprawę warunków życia - chęć zdobycia nowych rynków zbytu dla rozwijającego się rzemiosła - zagrożenie głodem - przeludnienie i brak ziemi dla synów rycerskich - udział w wyprawach wzmacniał autorytet i prestiż władcówCechy: SKORUPIAKI: OWADY: PAJĘCZAKI: Środowisko życia: wodne: głównie lądowe: głównie lądowe§ Wymienia przedstawicieli gromad stawonogów, § Wymień charakterystyczne cechy owadów, pajęczaków i skorupiaków § Wymienia charakterystyczne cechy poznanych gatunków stawonogów..

o Uczeń: § Wyjaśnia termin "stawonogi" § Rozróżnia gromady stawonogów.

W warstwie zewnętrznej występują woski, lipoproteiny i polifenole, a w warstwie wewnętrznej - głównie chityna i sklerotyna, która jest białkiem utwardzającym tę warstwę.dokonuje obserwacji przedstawicieli stawonogów (zdjęcia, filmy, schematy itd.). Ile odnóży mają pająki, Gdzie żyją stawonogi?, Co to staw u stawonogów?, Czym są roztocza i gdzie żyją?, Jaki jest największy stawonóg ma świecie?, Do czego służą czułki u stawonogów?, Co to chityna?, Jakie oczy mają owady?, Jakie grupy zwierząt należą do stawonogów?, Jakie są wspólne cechy .Cechy stawonogów rozpoznaje stawonogi wśród innych zwierząt wymienia wymienia miejsca bytowania stawonogów .. wskazuje cechy charakterystyczne i wspólne dla ssaków wyjaśnia, że budowa skóry ssaków ma związek z nie stałocieplności omawia proces rozmnażania i rozwójPrzedstawiamy stawonogi - najbardziej uniwersalną grupę zwierząt.. iało podzielone na segmenty.. Wspólne cechy grupy stawo.przyrodzie i dla człowieka 9. ciało pokryte chitynowym oskórkiem, parzyste odnóża złożone z wielu części połączonych stawami, ciało złożone z segmentów połączonych w większe odcinki..

Charakteryzujemy cechy typu i przyglądamy się morfologii oraz anatomii funkcjonalnej.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt