Uzupełnij tabelę porównaj grupy mięczaków odpowiadając na pytania

Pobierz

Dostarczają skór i mięsa.. 2011-04-06 17:51:14; uzupełnij tabelę.. Porównaj znaczenie różnych grup mięczaków, wstawiając znak X we właściwych miejscach.Pajęczaki drapieżne oraz pasożytnicze wpływają na liczebność innych zwierząt, na szkody upraw (pajęczaki odżywiające się sokiem roślin), tym samym na równowagę biocenotyczną.. Porównaj znaczenie różnych grup mięczaków, wstawiając znak X we właściwych miejscach.Wśród gromad mięczaków na uwagę zasługują: chitony, jednotarczowce, łódkonogi, ślimaki, małże, głowonogi.. Do jakiej grupy mięczaków należy?. Pobierz docx.. Liczba opisanych gatunków sięga 750 00, a wiadomo, że nie opisano wszystkich żyjących obecnie na Ziemi.Porównaj ryby, płazy i gady.. Jaką mają skórę?. Linia - narząd u ryb informujący o ruchu wody.Uzupełnij tabelę uzupełnij ankietę odpowiadając na pytania pełnymi zdaniami.. Do mięczaków zaliczamy także : ośmiornice , kałamarnice , szczeżuja , zatoczek.. Palce zaopatrzone w pazury.. Cechy budowy zewnętrznej .. Występowanie i liczba skrzydeł - brak - brak.Przyporządkuj podane niżej cechy do odpowiednich grup mięczaków: małży, ślimaków lub głowonogów.. Czy w Polsce występują przedstawiciele?. (Jeśli tak - podaj jeden przykład) JASZCZURKI: lądowe i wodne drapieżniki lub roślinożercy: TAK np.jaszczurka zwinka: KROKODYLE: lądowe i wodne: drapieżniki: NIE: ŻÓŁWIE: lądowe i wodne: drapieżniki lub roślinożercy Uzupełniona tabela poniżej: Odpowiedź na zadanie z Puls życia 611 Spośród wymienionych nazw przedstawicieli mięczaków podkreśl trzy, które są nazwami małży..

Uzupełnij tabelę Porównaj grupy mięczaków odpowiadając na pytania.

Pajeczaki np:.krzyzak.. Są najliczniejszą grupą zwierząt.. Zaloguj się, by dodać komentarz.Uzupełnij tabelę.. zad.2/68 puls życia kl1 gim.. Chitony opis : Spośród pięciu pozostałych gromad mięczaków chitony są ważną, w sensie ewolucyjnym grupą.Grupa: Jakie środowiska zamieszkują?. worek trze-wiowy, głowa, ramiona worek trze-wiowy, głowa, noga trzewiowy nega Czy ma muszlę?. Obecność powiek Które części ciała umożliwiają ruch?. Zobacz odpowiedź.. worek Z jakich części jest zbudowane ciało?. głowonogiSprawdź, czy potrafiszIII.. Wskaż te cechy, które są przystosowaniem ptaków do latania.. poleca 80% 1158 głosów.. 2012-06-04 15:51:30; Uzupełnij tabelę: 2012-11-05 19:48:32; Uzupełnij Tabelę 2014-04-14 18:17:11; Uzupełnij tabelę.[.]. Płuca połączone z workami powietrznymi.. 2014-03-25 16:01:13; uzupełnij tabelę 2013-12-10 16:16:26; Uzupełnij tabelę 2012-02-25 15:46:18; Uzupełnij tabelę.. Owady np:.biedronka.. Pytanie Do jakiej grupy zwierząt należy?. małże.. -głowa (małże- zredukowana)11 Spośród wymienionych nazw przedstawicieli mięczaków podkreśl trzy, które są nazwami ślimaków.. Uzupełniona tabela poniżej: Odpowiedź na zadanie z Puls życia 6Stawonogi: 1. obnóża zbudowane z odcinków połączonych stawami.. 1. wtórnojamowość, trójwarstwowość, dwuboczna symetria ciała ( wyjątek- ślimaki ) 2. nie segmentowane ciało składające się z trzech odcinków..

Porównaj grupy mięczaków, odpowiadając na pytania.

1. miękkie ciało okryte muszlą.. Są szkodnikami .Uzupełnij tabelę.. szkielet zewnętrzny.. Co jest narządem ruchu?. Kości wypełnione powietrzem.. narząd wymiany gazowej.. części ciała.. Mięczaki.. Nie wysyłaj odpowiedzi.. Wpisz nazwę jednej z trzech grup mięczaków przy każdym z opisów.Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę porównaj ryby płazy i gady uzupełnij tabelę odpowiadając na pytania, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.Uzupełnij tabelę.. narząd ruchu.. Zobacz odpowiedź.. Jaszczurka pozbawiona kończyn.. Porównaj budowę muszli 2 różnych gatunków ślimaków lądowych.. Znaczenie Ryby Płazy Gady Ptaki Ssaki Biorą udział w zapylaniu kwiatów i rozsiewaniu nasion.. Porównaj stawonogi z mięczakami, odpowiadając na pytania.PytanieStawonogiMięczakiCo jest ich charakterystyczną cechą?Jakie grupy wyróżniamy?Jakie środowiska zamieszkują?Jak się odżywiają?Czym jest okryte ich ciało?. Przepisz temat do zeszytu: Udziel odpowiedzi na pytania.. W jakim środowisku występuje?. W jakim środowisku rozwijają się jaja: wodnym czy lądowym?. Są pożywieniem dla człowieka.. Rozwiąż krzyżówkę a następnie wyjaśnij hasło.. Porównaj ptaki z ssakami, odpowiadając na pytania.. 3. wodne i lądowe.. Co jest ich narządem oddechowym?.

Uzupełnij tabelę, odpowiadając na pytania.

Porównaj znaczenie różnych grup zwierząt, wstawiając znak X we właściwych miejscach.. 2. ślimaki, małże, głowonogi.Uzupełnij tabele z tematu - mięczaki.. Ryby - tradycyjna nazwa zmiennocieplnych, pierwotnie wodnych kręgowców, oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw.. Czy są jajorodne, czy żyworodne?. Liczba par odnóży krocznych - to mam.. Płaz o jaskrawo ubarwionym brzuchu.. sposób odżywiania.Winniczek : ma skręconą muszlę i nogę na której się porusza.. Pytanie Jakie środowiska zamieszkują?. Płuca połączone z workami powietrznymi.Przeczytaj temat w podręczniku od strony 107 do 111. rozwiązane.. Obejmuje bezżuchwowce kr.11 Uzupełnij tabelę.. Porównaj różne grupy gadów.. Obserwację przeprowadź na podstawie okazów muszli lub galerii 1.. Zapłodnienie jestPorównaj budowę zewnętrzną poznanych grup stawonogów, uzupełniając tabelę.. Kończyny przekształcone w skrzydła.. 2 Wskaż te cechy, które są przystosowaniem ptaków do latania.. Zaprojektuj tabelę i zapisz w niej wyniki porównania.porównaj ryby płazy i gady uzupełnij tabelę odpowiadając na pytania: Ryby.. omułek.. Jak wygląda?. Odpowiedz na pytania i uzupełnij tabelę.Porównaj ryby, płazy i gady.. wstężyk gajowy, bursztynka pospolita, omułek jadalny, stożek królewski, racicznica zmienna, małgiew piaskowa 12 Uzupełnij tabelę..

a) Uzupełnij tabelę, odpowiadając na pytania.

Jajorodność.. środowisko życia.. 4. roślinożerne, mięsożerne, wszystkożerne.. Czy opiekują się potomstwem?. Małże np. Omułek : 2 częściowa muszka , noga na której się porusza.. ; )) 2011-01-14 20:15:00; Uzupełnij Tabelę.. Stawonogi i mięczaki1 Uzupełnij tabelę.. Regulują liczbę organizmów w przyrodzie.. Filmy.. wstężyk gajowy, bursztynka pospolita, omułek jadalny, stożek królewski, racicznica zmienna, małgiew piaskowa 12 Uzupełnij tabelę.. Treść.. Uzupełnij tabelę.. Co jest narządem oddechowym?. Porównaj grupy mięczaków, odpowiadając na pytania.. Są drapieżnikami czy roślinożercami?. 2. skorupiaki, owady, pajęczaki.. Question from @Tom713 - Szkoła podstawowa - Język niemieckiKształt, wielkość i barwa muszli to cechy umożliwiające rozpoznawanie przedstawicieli poszczególnych gatunków mięczaków.. Zapamiętaj Mięczaki mają ciało miękkie, zróżnicowane na głowę, worek trzewiowy oraz nogę.Cechy mięczaków.. Występowanie i liczba czułków -brak -jedna para.. charakterystyczne cechy ślimaki małże głowonogi.. Czy w ich rozwoju występuje larwa?. Zasadnicze części ciała -głowotułów i odwłok..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt