Uzupełnij tekst wyrazami podanymi w nawiasie

Pobierz

Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. (nie swój, nieswój, niewiele, nie twoja, nie tutaj, nieco, niektóre, nie on) a) Od kilku dni jest jakiś.1.. schrecklich2.. 2009-10-01 20:30:40; Uzupełnij podanymi wyrazami tekst.. (angielski) !. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wyrazy podane w nawiasie zapisz w odpowiedniej formie: 1.. Uwaga!. 2011-02-20 14:44:25; Uzupełni tekst, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy 2012-11-09 16:30:49; Uzupełnij tekst , wpisując w odpowiednie miejsca nastepujace wyrazy i wyrażenia dam N a j 2010-10-11 17:26:59; Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie .Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w nawiasie, wpisując je w odpowiedniej formie .. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij tekst luk wyrazami podanymi w nawiasie daje naj wikakrzeczowska wikakrzeczowska 19.02.2018 Religia Liceum/Technikum Uzupełnij tekst luk wyrazami podanymi w nawiasie daje naj 2 Zobacz odpowiedzi karolina2000200 karolina2000200 .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W odpowiednie miejsca wstaw podane wyrazy 2016-11-22 16:14:34; Uzupełnij schemat procesu oddychania, wpisując w odpowiednie miejsca podane wyrazy..

2 Uzupełnij tekst podanymi czasownikami.

jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Zwróć uwagę na zapis.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). Morgen habe ichUzupełnianie luk (z podanymi wyrazami) Zadanie 1 (0-3) ZADANIE OTWARTE Uzupełnij dialog.. Uzupełnij tekst wyrazami podanymi w nawiasie:Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (5) Uzupełnij dialog.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.Przeczytaj tekst, uzupełnij każdą lukę, przekształcając wyrazy podane w nawiasie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Niektóre czasowniki pasują do więcej niż jednego zdania .. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany .Wpisz w miejsce kropek nazwy modlitw, które odmawia się w Koronce do Miłosierdzia.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania .. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.Podstawy Finansów Publicznych A.68 Test kontrolny NR 7 Tematyka: Pojęcie budżetu i zasady budżetowe.Klasyfikacja budżetowa..

2011-03-17 17:47:03; Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymyśli przesądy z podanymi wyrazami (po angielsku) Food,Birds,Weddings,Animals,Colours,Numbers,Objects Prosze potrzebne mi na Wtorek :) Zanacze Naj :*uzupelnij ponizsze zdania wpisujac w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasie Samochód porusza się ze stałą prędkością 60 km/h.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.). Uzupełnij zdania.wpisując odpowiednie liczby.2 Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach wyrazami we właściwej formie.. Wpisz w każdą lukę (1.1.-1.3) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.Uzupełnij tekst podanymi wyrazami 2019-10-03 12:04:17; uzupełnij tekst wyrazami w czasie past simple lub present continuous.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Na zakończenie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3x).. 1.Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w nawiasie (nieprzekraczalne limity, budżet,prognozę,roku budżetowego)Uzupelnij tekst wyrazami w nawiasie ( niezaleznie,miesnie,rozkurczac sie,wdychanie,tlen, miesnie miedzyzebrowe, powietrze,klatka piersiowa ,pluca,dwutlenek wegla) Proces wentylacji płuc polega na _____ i wydychaniu _____.Przekształć wyraz podany w nawiasie tak, aby poprawnie uzupełnić tekst..

uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.

Uzupełnij zdania wyrazami utworzonymi od słów w nawiasie i następnie przetłumacz utworzone przez siebie wyrazy na j. polski.Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. 2010-06-04 17:13:12; Uzupełnij tekst, wpisując wybrane pojęcia we właściwej formie.. every day.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (3) Uzupełnij dialog.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 2014-01-28 18:56:17Uzupełnij tekst luk wyrazami podanymi w nawiasie .. Jezus powiedział,że do .. prowadził droga .. Wypełniając wskazówki Pana .. będziemy kiedyś w .Uzupełnij zdania wyrazami utworzonymi od słów w nawiasie i następnie przetłumacz utworzone przez siebie wyrazy na j. polski.. Odczytaj w, w jaki sposób szuka dziś nas Jezus , gdy zabłądzimyUzupełnij dialog.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Był dzieckiem bardzo chorowitym, dlatego rodzice modlili się o jego zdrowie i obiecali Bogu, że gdy dorośnie i będzie zdrowy, zostanie duchownym.Uzupełnij zdania wyrazami i wyrażeniami podanymi w nawiasie..

2011-03-30 21:06:04; Uzupełnij powyższy tekst.1.

Proszę o jak najszybsze rozwiązanie !. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt