Przegląd i znaczenie gadów

Pobierz

Gady są gromadą różnorodną zarówno pod względem budowy, jak i środowisko życia.b) rozbudowa sieci dróg, c) zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi, pestycydami, substancjami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi, d) odławianie do hodowli prywatnych, e) zabijanie ich podczas różnych prac budowlanych, rolniczych, koszenia traw (np. ze strachu, że zrobią nam krzywdę).. Podział systematyczny tej gromady opiera się na obecności lub braku dołów skroniowych oraz ich liczbie.. Gady są kręgowcami, które przystosowały się do życia na lądzie.. Filip Kajdzik.. Gady dzielimy na: a) Jaszczurki- np. zwinka, padalec, kameleon, gekon .. W Polsce występuja: Znaczenie gadów Regulują liczebnośćoceniać znaczenie gadów.. Przykłady gadów żyjących w Polsce - wpisz nazwy .. Wśród gadów możemy wyróżnić kilka grup.. Poruszają się poprzez wyginanie ciała oraz dzięki tarczkom na brzusznej stronie ciała.. Występują jednak wśród nich gatunki, zwłaszcza zaliczające się do żółwi, węży i krokodyli, które znaczną część życia spędzają w środowisku wodnym.. Jaszczurki zwykle mają kończyny.. • Węże to gady pozbawione nóg.. Dzisiaj powiemy o gatunkach gadów, zwłaszcza tych, które występują w Polsce oraz o ich ochronie.. Gady mają oczy pozbawione powiek.. W Polsce występują wszystkie z wymienionych grup z wyjątkiem krokodyli.. Wszystkie gady występujące w Polsce objęte są ochroną gatunkową.Klasa 6 BIOLOGIA Temat: przegląd i znaczenie gadów 1..

TEMAT: Przegląd i znaczenie gadów.

Przeczytaj dokładnie temat z podręcznika, 2. a) Część I - pierwsze 13 minut - to powtórzenie ogólnych wiadomości o gadach.. 1 Obejrzyj filmy i napisz 10 ciekawostek na temat wybranych przez siebie .. Weže to gady, które nie ma- iq odnóžy.. Znaczenie gadów: - regulują liczebność organizmów w przyrodzie - zjadają szkodniki upraw - z ich jadu produkowane są leki 4.. Gady są ważnym ogniwem wielu łańcuchów troficznych.. Węże to gady pozbawione nóg.. Niektóre są beznogie - odróżniają się od wężyTemat: Przegląd i znaczenie gadów.. Wszystkie gady występujące w Polsce znajdują się pod ochroną.. Gady dzielimy na 4 grupy.. 4.ZAGADNIENIA - PRZEGLĄD I ZNACZENIE GADÓW str.107 - 111 Druga lekcja o gadach, zwierzętach typowo lądowych.. Jako podsumowanie jak zawsze najważniejsze informacje, które zapiszcie w zeszycie i zapamiętajcie.. Gady, podobnie jak płazy, są zwierzętami pożytecznymi.. Jad węży stosuje się do produkcji leków przeciwbólowych i przeciwnowotworowych.. Na dzisiejszej lekcji kontynuujemy temat o gadach.. Gady - klasa 6 - prezentacja.. 28/04/20 Zapoznając się z dzisiejszym materiałem, przyjrzyjcie się tym zagadnienia: - zróżnicowanie budowy i trybu życia gadów, - gatunki gadów żyjące w Polsce, - znaczenie gadów, - sposoby ochrony gadów..

2.TEMAT: Przegląd i znaczenie gadów.

Znaczenie gadów: a) w przyrodzie: regulują liczebność odżywiając się owadami, ślimakami czy gryzoniami,oceniać znaczenie gadów.. Niektóre są beznogie - odróżniają sięTrue: Większość gadów, w tym wszystkie żyjące w Polsce, to drapieżniki., Prawie wszystkie gady w całości połykają swoją zdobycz., Gady żyją zarówno w środowisku lądowym, jak i lądowym., W Polsce występuje tylko 1 gatunek żółwia - żółw błotny., Gady odżywiają się różnymi gatunkami zwierząt bezkręgowych i kręgowych, przez co regulują ich liczebność., Jako .Przegląd i znaczenie gadów.. !Temat: Przegląd i znaczenie gadów Lp Zadania do wykonania zrobione Nie zrobione 1.. Wiesz już, że: gady są w pełni przystosowane do życia na lądzie: oddychają płucami, a ich skóra nie przepuszcza wody, jest pokryta łuskami lub tarczkami, składają jaja na lądzie; niektóre gady wtórnie przystosowały się do życia w wodzie (krokodyle, niektóre żółwie).. "Klasa 6 - Gady przegląd i znaczenie - prezentacja.. Przepisać do zeszytu po dwa przykłady z ich znaczenia dla przyrody i dwa przykłady sposoby ich ochrony.. Większość gadów żyje na lądzie.. Poruszają się poprzez wyginanie ciała oraz dzięki tarczkom na brzusznej stronie ciała.. Różnorodność gadów - podręcznik str. 107 .. Proszę zapoznać się z poniższą treścią tematu i ilustracjami..

3.Temat: Przegląd i znaczenie gadów.

No to Zaczynamy !. b) Część II - od 13 minuty - to przegląd, zagrożenia, znaczenie i ochrona gadów.Przegląd, ochrona i znaczenie gadów Przegląd gadów Gady pojawiły się w późnym karbonie, pochodza od płazów ogoniastych.. Największą grupę spośród nich stanowią jaszczurki.Temat: Przegląd i znaczenie gadów.. Dziś nauczysz się:- poznasz zróżnicowanie budowy i trybu życia gadów, - wymienisz gady żyjące w Polsce, - dowiesz się jakie jest znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka, - poznasz sposoby ochrony gadów.. To - 10 slajdów zawierających treści, grafiki, schematy ułatwiających wyjaśnienie omawianych na lekcji treści, powtórzenie w formie prawda/ fałsz oraz zadań dodatkowych.. Grupy gadów: - jaszczurki - węże - żółwie - krokodyle (nie występują w Polsce) 2.. Wśród gadów wyróżniamy: jaszczurki, węże, krokodyle, żółwie.. Wśród gadów możemy wyróżnić kilka grup.. Sposoby ochrony gadów: a) zachowanie w niezmienionym stanie zamieszkiwanych .Temat 6: Przegląd i znaczenie gadów Drodzy uczniowie!. Proszę, zapisz w zeszycie temat lekcji: TEMAT: Przegląd i znaczenie gadów.. Cady to zwierzeta, które dominow.ùy na Ziemi panad mln lat temu..

Podział gadów.

• Jaszczurki zwykle mają kończyny.. Z jednej strony stanowią dużą grupąTemat: Przegląd i znaczenie gadów.. Na zdjęciach przedstawiono trzy gatunki gadów żyjących w Polsce.Temat: Przegląd i znaczenie gadów.. W Polsce żyją przedstawiciele wszystkich grup gadów: jaszczurki, krokodyle, węże i żółwie.. W obrębie gromady wyróżnia się 4 grupy, które różnią się od siebie budową zewnętrzną:Przeglad i znaczenie gadów • budOWY i Žycia • maczeme gad-ow w i dla czlowieka, • sposoby gadåw.. Do zeszytów wpisać temat oraz informację, że do gadów zaliczamy: węże, jaszczurki, żółwie i krokodyle.. Witam Cię Drogi Uczniu!. TEMAT: Przegląd i znaczenie gadów.. Temat: Przegląd i znaczenie gadów 1.Opisz podział gadów i wymieo po jednym przedstawicielu.. Zróżnicowanie budowy i trybu życia gadów Gady to zwierzęta, które dominowały na Ziemi ponad 300 mln lat temu.. Skóra gadów jest nieprzepuszczalna dla gazów i wody.. Obecnie żyje ich już tylko kilka tysięcy gatunków.. Obecnie žyje ich jui tylko kilka tysiecy gatunków.. Co zrobić Przeczytać podręcznik strona 103-106 Przepisać temat i punkty i odpowiedz na nie.. 2.Podaj cechy każdej z grup/ 3.Wymieo gady żyjące w Polsce 4.Opisz znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka Obejrzyjcie film i zapamiętajcie nazwy grup gadów.. Prezentacja spójna z podręcznikiem NE Puls życia z którego korzystam.Gromada gady (24:22).. gadów Gad}' to gromada krçgowców, do któreo jaszczurki,Zapiszcie w zeszytach temat lekcji: " Przegląd i znaczenie gadów".. Wykonaj zadania z karty pracy dostępnej pod adresem:Przegląd systematyczny i znaczenie gadów 1.Krokodyle *najszczęsćiej występują w wodach słodkowodnych, rzadziej w słonowodnych *Rodzaje:kajmany(kajman okularowy-toleruje niewielkie zasolenie wody,żywi się kręgowcami,występuje w Ameryce poł i środkowej)aligatory(aligator chiński-zamieszkuje rzeki,strumienie czasem tereny bagienne,występuje w Chinach,poluje na mięczaki,skorupiaki .Temat: Przegląd i znaczenie gadów.. Maiq zroéniQte, przezroczy- ste powieki.. Petzaiq po piasku, drze- wach, mogq równiež plywaé.PAMIĘTAJCIE!. Gady zamieszkują .1.. W Polsce występują przedstawiciele wszystkich grup poza krokodylami- ich u nas nie ma, chyba , że w ZOO :) Otwórzcie poniższy plik, przeczytajcie tekst i pooglądajcie dokładnie zdjęcia.Temat: Gady-przegląd i znaczenie Przepisz lub wklej notatkę (uzupełnij tabelkę)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt