Napisz wzory sumaryczne podanych tlenków określ ich charakter chemiczny

Pobierz

Symbole tlenków i ich charaktery chemiczneSpośród tlenków o poniższych wzorach wybrano trzy i oznaczono je numerami I, II i III, a następnie zbadano ich właściwości.. Zadanie 9.. TLENKI: t. wodoru t. wapnia t. glinu t. węgla (IV) t. węgla (II) t. magnezu t. żelaza (III) t. żelaza (II) t. sodu t. ołowiu (IV) t. miedzi (I) t. baru t. krzemu t. siarki (VI) t. siarki (IV) t. siarki (II) t. chloru (VII) t. chloru (I) t. azotu (V) t. azotu (III) jeżeli jest to gdzieś w internecie to nie musicie pisać tylko możecie wysłać link.Amfoteryczność to zdolność tlenków do reakcji zarówno z kwasami, jak i zasadami.. Niektóre tlenki mają charakter zasadowy, co znaczy, że reagują wyłącznie z kwasami.. Tlenek miedzi (I) Tlenek arsenu ( V) Tlenek baru.. Określ wartościowość pierwiastków chemicznych na podstawie wzorów sumarycznych ich tlenków.. Jeżeli tworzy dwa tlenki, to końcówkę -owy otrzymuje nazwa tlenku, w którym metal ten ma wyższą wartościowość, a końcówkę -awy stosuje się do nazwy tlenku, w którym .1. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Określ właściwość pierwiastków chemicznych na podstawie wzorów sumarycznych ich tlenków.. Właściwość Wzór sumaryczny Utlenia się łatwo tlenem z powietrza; powstaje brunatny gaz.. Tlenek chloru (III) Tlenek glinu.Napisz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych i określ ich charakter chemiczny: a) wodorotlenek wapnia b) wodorotlenek żelaza (III) c) wodorotlenek sodu d) wodorotlenek glinu e) wodorotlenek cynku f) tlenek magnezu g) tlenek cynku h) tlenek azotu (III) i) tlenek siarki (VI) j) tlenek miedzi (II)Napisz wzory sumaryczne i strukturalne podanych tlenków?.

Napisz wzory sumaryczne podanych tlenków, określ ich charakter chemiczny (zasadowy, kwasowy, amfoteryczny).

Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Wpisz wzór wybranego tlenku i określ jego charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, amfoteryczny).. Ba(II) , Mn(IV) , Al(III) , N(V) , C(IV) , S(VI) , Zn(II), Na(I) 2Ba + O2---->2BaO -tlenek zasadowy Mn + O2---->MnO2 -tlenek amfoteryczny 4Al + 3O2---->2Al2O3 -tlenek amfoteryczny 2N2 + 5O2----->2N2O5 -tlenek kwasowy C + O2---->CO2 -tlenek kwasowy 2Zn + O2--->2ZnO - tlenek amfoteryczny 4Na + O2---->2Na2O - tlenek zasadowy 2.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne tlenków, które są głównymi składnikami szkła stosowanego do produkcji szyb.Określ charakter chemiczny każdego z tych tlenków oraz podaj nazwy… poniżej.. Tlenki zasadowe Tlenki kwasowe Tlenki amfotery czne Tlenki obojętne A. Bezwodnik kwasowy + zasada = sól + woda Bezwodnik kwasowy + kwas = reakcja nie zachodzi Bezwodnik kwasowy + woda = kwas tlenowy.. Po zakończeniu doświadczenia sformułowano poniższe wnioski.Bezwodniki kwasowe to tlenki niemetali, które reagują z zasadami, a nie kwasami.. Określ charakter chemiczny podanych tlenków i napisz równania reakcji odpowiednich tlenków z zasadą sodową: SiO2 d) Cl2O7..

Napisz równania reakcji potwierdzające ten charakter chemiczny.

3, ZnO, FeO, CuO to tlenki metali, które nie reagują z wodą, ale reagują z mocnymi kwasami i zasadami tworząc sole, d) tlenki obojętne np. CO, NO to tlenki niemetali, które nie reagują z wodą, kwasami i zasadami.. Opisuje właściwości substancji: tlenku węgla (IV), tlenu, wodoru P 4 4 A 4.2 2.. Ta sama zasada tyczy się też charakteru kwasowego, tylko z tą różnicą, że tlenki kwasowe reagują z zasadami.. Badana umiejętność uczeń: Poziom wymagań Punktacja zadań grupa A, B Punktacja zadań grupa C Kategoria celów Odniesienie do podstawy programowej 1.. Zaprojektuj doświadczenie pozwalające wykazać charakter chemiczny tlenku siarki (VI).. Temat: Wzory związków chemicznych.Wskaż poprawny podział tlenków ze względu na ich charakter chemiczny.. _____ d) Napisz w formie cząsteczkowej równania zachodzących reakcji chemicznych.. Tlenki są to związki pierwiastków (metali i niemetali) z tle­nem, w których tlen występuje na -II stopniu utlenienia.Zadanie 4.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:W cząsteczce tlenku pierwiastka chemicznego X liczba atomów tlenu jest 5 razy większa od liczby atomów tlenu w cząsteczce tlenku pierwiastka chemicznego Y.. - podaj symbole pierwiastków chemicznych X i Y - napisz wzory sumaryczne tlenków pierwiastków chemicznych X i YZadanie 4..

Ma kwasowy charakter chemiczny.

Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.zad.3 Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach:wodorotlenek potasu,wosorotlenek cyny (II),wodorotlenek żelaza (III),wodorotlenek ołowiu (IV) zad.4 Określartości metali o poniższych wodorotlenkach:LiOH,Cu (OH)2,Ni (OH)3. zad.5 Ułóż równania reakcji metali i tlenków metali z wodą:BaO,Na2O,Sn (IV).Spośród wymienionych tlenków wybierz ten, który mógł być użyty do wykonania opisanego doświadczenia.. - MidBrainartNapisz równania reakcji otrzymywania, wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaj nazwy.. Rozwiązanie - Napisz nazwy soli.Dział: Substancje chemiczne i ich przemiany Nr zad.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. tlenek siarki(VI) tlenek potasu tlenek glinuNapisz wzory sumaryczne podanych tlenków, określ ich charakter chemiczny oraz zaproponuj laboratoryjną metodę pozwalającą go potwierdzić.. ZnO; CaO; SiO 2; CuO; P 4 O 10; W doświadczeniu wykorzystano wodę, wodny roztwór kwasu siarkowego(VI) i stężony wodny roztwór wodorotlenku sodu.. Do podsta­wowych typów związków nieorganicznych należą tlenki, wodor­ki, wodorotlenki metali, kwasy i sole.. Użyj tych wartości ; I,III,IV,V,VIW cząsteczce tlenku pierwiastka chemicznego X liczba atomów tlenu jest 5 razy większa od liczby atomów tlenu w cząsteczce tlenku pierwiastka chemicznego Y..

Wpisz do tabeli ich wzory sumaryczne.

Stosunek mas atomowych pierwiastków chemicznych X i Y wynosi 1 : 2.. Przedstaw schemat doświadczenia, obserwacje i wnioski.. Zadanie 2 Napisz wzór alkenu o: 7 atomach węgla w cząsteczce.. Mateusz: okreslic chemiczny charakter tlenkow tzn okreslic czy dany tlenek jest zasadowy tzn czy reaguje z kwasami (ale .Nazwa Wzór sumaryczny : Tlenek sodu.. Większość (oprócz SiO2) rozpuszcza się w wodzie tworząc kwas tlenowy.. V. VI 4 punkty = IV.. Uzupełnij tabelę.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. 9 atomach węgla w cząsteczce Zadanie 3 Oblicz masę cząsteczkową etenu.. Masa węgla 12u, wodoru 1u.. Identyfikuje gazy na podstawie ich charakterystycznychZadanie 1 Napisz wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe: heksanu.. TLENKI AMFOTERYCZNEPodobało się?. Użyj wartości podanych w poniżej:/• ||| .. a) tlenek potasu b)tlenek azotu (azot ma najwyższą wartościowość względem tlenu) c)tlenek ołowiu (IV)Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. K20 Pb02 Ο Ο SO3 N205 OZgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Zadanie6.c) tlenki amfoteryczne np. Al.. (patrz tabela na końcu książki - charakter chemiczny tlenków)Obliczenia: Odpowiedź: Egzamin maturalny z chemii Poziom rozszerzony 5 Zadanie 8. .. Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów - zapisz wzory tych .Produkcja.. Zadanie 5.. Napisz wzory sumaryczne podanych tlenków, określ ich charakter chemiczny (zasadowy, kwasowy, amfoteryczny).Bardzo proszę o pomoc Monika: określ charakter chemiczny tlenków Cl2O7 MgO Na2O P4O10 SO3 napisz wzory podanych tlenków uporządkowanych na podstawie ich charakteru chemicznego od najbardziej zasadowego do najbardziej kwasowego.. - podaj symbole pierwiastków chemicznych X i Y - napisz wzory sumaryczne tlenków pierwiastków chemicznych X i YRozwiązanie - Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: Rozwiązanie - Oblicz masę cząsteczkową następujących soli: Rozwiązanie - Napisz 6 wzorów sumarycznych i nazw soli, w których skład wchodzą pierwiastki tylko drugiego okresu układu okresowego.. (2 pkt) Uzupełnij poniższą tabelę, określając stopień utlenienia manganu w tlenkach, których wzory podano w tabeli, oraz charakter chemiczny tych tlenków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt