Przeczytaj tekst jeszcze raz dopasuj zdania ae

Pobierz

Zadanie 2 - przeczytaj tekst i wybierz właściwą formę czasownika.. Przeczytaj zdania pod tekstem i postaraj się je zrozumieć.. Odpowiedz na pytania.. Przekształć poniższe zdania tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. I to już wszystko na dziś.Temat: Sleepovers with a difference.. Przeczytaj tekst jeszcze raz i dopasuj wyrazy z tekstu znajdujące się na liście .. Ćw.1 str. 61 ( Extra ) i ćw.1 str. 40 ( ćwiczenia ) 3.części zdań a-e brakującymi przysłówkami i dopasuj te części do zdań 1-5.. Uzupełnione zdania z tego ćwiczenia przepisz do zeszytu.. Nicole/where/come .. Zakreśl właściwe słowo.. Następnie spójrz jeszcze raz na ćwiczenie 2. i dopasuj odpowiedzi do pytań.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Należy uzupełnić zdania informacjami z przeczytanego tekstu.. Przetłumacz w zeszycie wyrażenia.. Zadanie 3 - uzupełnij tekst właściwymi formami czasownika podanego w nawiasie, użyj czasu past simple, past continuous , present perfect i past perfect.Przeczytaj tekst jeszcze raz i na podstawie jego treści dopasuj do siebie wyrażenia z obydwu kolumn.. W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę.. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 115 i dopasuj paragrafy do obrazków.. lekcja 2 Popatrz na tabelki na stronie 54.B.. do podanych definicji.. (karta pracy) PODRĘCZNIK Ćw.1 str.74 Przeczytajcie broszurę i odpowiedzcie ustnie na pytanie :jakie sporty można uprawiać w Walii?.

Przeczytaj tekst jeszcze raz.

.1 Nocowanie nieco inaczej- odbiór tekstu czytanego.. Otwórz podręcznik na stronie 32 i przeczytaj tekst No more homewrk.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.RTStkwSrL5x1l 1 W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół (symbol pobierania pliku) i napis "Pobierz załącznik".Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania do każdej luki (1-4) dopasuj zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Ćw.1 str. 60 - zapoznaj się ze nazwami części garderoby i dopasuj je do obrazków 1-9 w ćw.. Wymagana jest pełna1.. Napisz czy są one prawdziwe, czy fałszywe oraz przepisz fragment tekstu, który o tym mówi.. Postaraj się zrozumieć, o czym jest tekst.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.Przeczytaj teksty a - e. Dopasuj je do minidialogów 1 - 4. a b c dZadanie 1 - przeczytaj zdania i dopasuj do nich czasy i konstrukcje gramatyczne z ich użyciem.. Posłuchaj dialogu i zaznacz, o jakich miejscach do mieszkania oni rozmawiają.. Otwórz słowniczek na stronie 39 i w trzecim rzędzie od góry masz słówka z tekstu.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej definicji.. szczegółowe.. Author: W10HomeUważnie przeczytaj tekst i dobrane nagłówki jeszcze raz, aby potwierdzić poprawność swoich odpowiedzi.. 1.28 Posłuchaj nagrania jeszcze raz.. Do każdego akapitu (10.1.-10.4.).

2 str.74 Przeczytaj tekst jeszcze raz i popraw błędy w zdaniach.

Napisz czy chciałbyś skorzystać z takiej atrakcji i .Znajdź w wężu wyrazowym sześć słów i uzupełnij nimi zdania .. Uszereguj wyrazy, tak aby powstały poprawne pytania.. Następnie spójrz jeszcze raz na ćwiczenie 4. o odpowiedz na pytania.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego .Teraz przeczytaj ten tekst jeszcze raz.. 2011-02-05 14:10:37; Przeczytaj opis 3 miast ( a-c ) oraz pytania (1-4) do każdego pytania dopasuj opis.1.. Dopasuj podpisy do ilustracji.. Zadanie 10.. Temat.. enormous - olbrzymi.. Jeszcze raz spójrz na tekst, przeczytaj zdania w zadaniu 4.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupetnij zdania odpowiedniq forma czasownika borrow lub lend.. Następnie uzupełnij poniższe zdania.. Question from @Pikaczu229 - Szkoła podstawowa - Język angielskiDo każdego tekstu (1-4) dopasuj odpowiednie zdanie (A-E).. Podpisz pomieszczenia w domu cioci Adeli.. B c D E Now we have to get a new one.Posłuchaj lub przeczytaj tekst jeszcze raz i dopasuj opisy 1-5 z zadania 3 do paragrafów A-E w tekście.. glass - szklany.. Przeczytaj tekst jeszcze raz i zdecyduj czy zdania w ćw.2 są prawdziwe czy fałszywe.. Następnie wykonaj ćwiczenie 3/86.. ice skating rink - lodowisko.. - pytania..

1 2 ...Przeczytaj tekst jeszcze raz i odpowiedz na pytania (1-5).

Dopasuj do zdj´ç trzy najbardziej lubiane przez nastolatki rodzaje programów telewizyjnych.. Przepisując zdania pamiętaj o zasadach kaligrafii, czasowniki podkreśl dwoma kreskami; - podręcznik str. 34 - 35 - przeczytaj tekst "Asy z naszej klasy", odpowiedz ustnie na pytania do tekstu, pamiętaj o udzieleniu odpowiedzi pełnym zdaniem;Dopasuj poczqtki zdaó 1-5 do zakoóczeó a-e.. Uzupełnij tekst.. Przeczytaj tekst jeszcze raz i zwróć uwagę na zaznaczone formy.3 Przeczytaj tekst jeszcze raz i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).. Wykorzystaj podany wyraz nie zmieniając jego formy.. 2 Przeczytaj tekst jeszcze raz i zdecyduj, czy podane zdania opisujà Jessic´, Tima, czy Roba.. Całe zadanie (dopasowanie i przetłumaczenie) prześlij do mnie do środy (27.05).. Czy podane zdania są zgodne z treścią tekstu (T - true), czy nie (F - false), czy też może odpowiedniej informacji nie ma w tekście (NM - not .Użyj słów z ramki.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Przeczytaj dialog i zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.. Zapoznaj się z czasownikami złożonymi na stronie Quizlet --- > Zadanie 5- ćwiczenia polonistyczne str. 64 - wykonaj zad..

Przeczytaj tekst.

W luki należy wpisać od 1 do 3 wyrazów.. Przeczytaj tekst.. apartment - mieszkanie.. Dopasuj zdania A-E do luk 1—4, tak aby otrzymaé spójny i logiczny tekst.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Można włączyć nagranie CD.2.23.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 3 str.63 - przeczytaj tekst jeszcze raz i odpowiedz na pytania ( poszukaj odpowiedzi w tekście ) Klasa VI.. Dopasuj definicje do nazw.. 3) Zadanie 3 - użyj podanych wyrazów do uzupełnienia zdań .. Nastepnie powiedzcie, na ile podane opinie sq wedtug was Przeczytaj tekst jeszcze raz.. Zapisz w zeszycie też poniższe słówka.. Ćwiczenie wykonaj ustnie.. Dopasuj wyrażenia z ramki do obrazków.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.N Słuchając tekstu po raz pierwszy, wyłapuj najbardziej oczywiste informacje.Przeczytaj tekst jeszcze raz, w zeszycie uzupełnij zdania zgodnie z treścią tekstu.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.Rozwiązania wszystkich zadań zapisuj na kartach odpowiedzi, pamiętając o podaniu numeru zadania.. Pomogą ci w pracy.. JEZYK POLSKI WTOREK, 5 MAJA 2020 R. Uwaga!3 3 Przeczytaj tekst jeszcze raz.. dopasuj właściwy nagłówek (A-F).. Dopasuj zdania od 1do 8 do zdań od a do h. Rozwiązanie prześlij do mnie do środy (27.05).. 5Gordon and Vera the bed.1) Zadanie 1 - przeczytaj tekst a następnie postaraj się uzupełnić luki za pomocą zdań (A-E); 2) Zadanie 2 - przeczytaj ponownie tekst a następnie odpowiedz na pytania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt