Szczytniki

62-865 Szczytniki Szczytniki 139 627625001 627625275 sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl www.bip.szczytniki.ug.gov.pl stroni od kobiet, tychów stary, polewicz, kośminy, komisja nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, młyn katarzyńskich, psie głowy, straz miejska anonimowe zgloszenie, kozia wyspa, gdańsk d.k., altanowa, jaworz, jezioro moszczonne, kod pocztowy pyzdry READ MORE