Szczytniki

62-865

Szczytniki

Szczytniki 139

627625001

627625275

sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

www.bip.szczytniki.ug.gov.pl

stroni od kobiet, tychów stary, polewicz, kośminy, komisja nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, młyn katarzyńskich, psie głowy, straz miejska anonimowe zgloszenie, kozia wyspa, gdańsk d.k., altanowa, jaworz, jezioro moszczonne, kod pocztowy pyzdry

yyyyy